Déli Agrárszakképzési Centrum

SZC logo
 • Intézményeink
 • Hírek
 • Galéria
 • Közérdekű adatok
Széchenyi 2020

Déli ASzC Bereczki Máté Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum, Szakképző Iskola


Intézmény logo

Déli ASzC Bereczki Máté Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum, Szakképző Iskola

Intézmény épület

Mottó: „ Elsődleges célunk nem csak tanítani, hanem nevelni, nem csak tudást átadni, hanem értékrendet és gondolkodást formálni, tanítványainkat szakmájuk szeretetére és felelős gondolkodásra nevelni.” Intézményünk a Bereczki Máté Szakképző Iskola az ország első kertészképzőjeként több, mint 115 éve szolgálja a magyar mezőgazdaságot és az oktatást a Bácskában. Iskolánk névadója Bereczki Máté, a híres pomológus (gyümölcsfajta gyűjtő, nemesítő) és hazafi, aki az 1848-as szabadságharc idején élt és munkájával, világlátásával példát adott az akkor élőknek és az utókornak, mind a mai napig. Gyümölcsészeti vázlatok című művében fogalmazza meg azt, ami iskolánk számára ma is központi érték és követendő példa: „Tanítsátok gyermekeiteket szeretetre, a természet szent szeretetére! Ha… ezt megtettétek… szíveikbe ojtottátok… a haza szeretetét; az erénynek, a szépnek és jónak szeretetét is! Iskolánkban több száz tanuló tanul mezőgazdasági, élelmiszeripari vagy mezőgazdasági gépészeti képzéseink valamelyikén. Az utóbbi évtizedben az agrár- és élelmiszeripari szakirányok mellett tanulási lehetőséget tudunk kínálni a rendészet és a sport ágazat iránt érdeklődők számára is. A duális képzésben külső gyakorlati helyeink és együttműködő partnereink sikeres vállalkozások, amelyek gazdasági növekedés terén nemzetközi és hazai vonatkozásban is jelentősek, ugyanakkor a szakmai alapok megtanítása az iskola feladata. A gépész tanulóinknak lehetőséget biztosítunk mezőgazdasági vontató vezetői jogosítvány megszerzése. A duális képzés alapozó szakaszában az ágazati alapvizsgát megelőző szakaszban az intézmény adja tanulóinknak a szakmai alapozást, ezt követően lehetőség nyílik a külső gyakorlati képzőhelyeken való szakmai gyakorlaton való részvételre. A magas színvonalú szakmai ismeretek átadása mellett öko- és madárbarát iskolaként kiemelt céljaink között szerepel a környezeti nevelés, a hagyományaink ápolására, átörökítésére is. Célunk egy olyan iskola működtetése, amely élhető, amelynek falain belül alkotó légkör, szakmai minőség, egymás értékeinek megbecsülése és az otthonosság érzése uralkodik. Intézményünk alapvető nevelési céljai között szerepel tehát a tanulók erkölcsi érzékének fejlesztése, felelősségtudatuk elmélyítése, közösségi beilleszkedésük elősegítése, az önálló és felelős életvitelre történő felkészülésük segítése. Mindebben elengedhetetlen az iskola tanárainak személyes példamutatása a szakmaszeretet, a szakma iránti elhivatottság és alázat, a kötelességtudat, a segítőkészség, a tisztelet, a türelem, a megértés és az elfogadás terén, amely értékeket a pedagógiai programunkban is megfogalmaztunk. Az új nemzedék újszerű világlátása, korunk technikai előrehaladása, az információs társadalom sokféle előnye és hátránya, újabb és újabb kihívások elé állítja iskolánk pedagógusait. Elengedhetetlen a korral való haladás, a pedagógiai kultúra és módszertan folyamatosan megújítása a szaktanárok továbbképzése. Mindezek teszik különösen fontossá és aktuálissá az iskola szerepét a jövő nemzedékének szakmai, erkölcsi, kulturális és művészeti nevelésére, környezettudatos magatartási normáinak kialakítására. Esélyegyenlőségi tervünk célja, hogy biztosítsa a szegregációmentesség és az egyenlő bánásmód elvének teljes körű érvényesülését. Büszkék vagyunk iskolánkra, hogy az itt tanuló diákok egyedülállóan szép környezetben tölthetik napjaikat, a mintegy 2 hektáros díszpark városi szinten különleges és egyedi értékkel bír, helyi védettséget élvez különleges és koros fáival. Tudnivaló, hogy ez a park, csak kis része annak a gazdaságnak, amelyen oktatunk, nevelünk és gazdálkodunk. Ezen túl mintegy 4 ha tankert, 70 ha tangazdaság tartozik szántóval, szőlő és gyümölcs ültetvénnyel és erdővel. Ez a birtok a színtere a gyakorlati oktatásnak, a nevelésnek és a gazdálkodásnak. Iskolánkban ez a fajta igényes természeti környezet kialakítása és fenntartása fontos része nevelési elveinknek, melyben az esztétikai és környezeti nevelés nem csak kampányszerű tevékenység, hanem a mindennapi munkánk szerves része és fontos törekvése.

Elérhetőségek

Cím:

6500 Baja Szent Antal u. 96.

Telefon:

79/425-619

Weboldal:

da-bereczki.www.intezmeny.edir.hu

Az intézményben oktatott szakmák

Tovább az intézmény honlapjára

További képzési lehetőségek és információk tanulóinknak és érdeklődőknek!

Megnézem

Megosztás • KIM
 • IKK
 • Agrár Vizsgaközpont
 • Déli Agrárszakképzési Ágazati Képzőközpont
 • Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
 • AXIÁL
 • Dalmand Zrt.
 • Pick Szeged Zrt.
 • Bonafarm Csoport
 • Agroszász Kft.
 • Agrotec Magyarország Kft.
 • Mecsekerdő Zrt.
 • Gyulaj Zrt.
 • Döbröközi Mg. Zrt.
 • P&P Pékáru Kft.
 • Zöld Kakas Líceum Kft.
 • Rio Alto Kft.
 • Magtár Kft.
Széchenyi 2020

  • SZC logo fehér
  • Déli Agrárszakképzési Centrum

   7100 Szekszárd, Palánk 19.

  • Telefon: főigazgatói, kancellári titkárság: +36 74/319-876; könyvelés: +36 74/418-942; munkaügy, pénztár: +36 74/446-373

   E-mail: centrum@deliaszc.hu

   OM azonosító: 036410

   Felnőttképzési nyilvántartás száma: E/2020/000385


  2023Déli Agrárszakképzési Centrum