Ugrás a fő tartalomra

7100 Szekszárd, Palánk 19.


főigazgatói, kancellári titkárság: +36 74/319-876; könyvelés: +36 74/418-942; munkaügy, pénztár: +36 74/446-373

Széchenyi 2020

Visszaélés-bejelentési rendszer


Visszaélés-bejelentési rendszer

A visszaélés-bejelentési rendszer elérhetőségei, a panasz bejelentése:

 

 

A Déli Agrárszakképzési Centrum a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény rendelkezései alapján bejelentési rendszert működtet.

A belső visszaélés-bejelentési rendszerben jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információt lehet bejelenteni.

A Centrum Visszaélés-bejelentési rendszere keretében Bejelentést tehet:

 1. a Centrum által foglalkoztatott személy;
 2. az a foglalkoztatott személy, akinek a Centrumnál fennálló foglalkoztatásra irányuló jogviszonya korábban megszűnt;
 3. a Centrummal foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony létesítésére vonatkozó eljárás a Bejelentés időpontjában megkezdődött;
 4. az egyéni vállalkozó, az egyéni cég, ha a Centrummal szerződéses kapcsolatban áll;
 5. a Bejelentés időpontjában a Centrummal szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárást megkezdett, szerződéses kapcsolatban álló vagy szerződéses kapcsolatban állt vállalkozó, alvállalkozó, beszállító, illetve megbízott felügyelete és irányítása alatt álló személy;
 6. a Centrumnál tevékenységet végző gyakornok és önkéntes;
 7. a Centrummal az d) vagy f) pont szerinti jogviszonyt vagy szerződéses kapcsolatot létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony vagy szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárás a Bejelentés időpontjában megkezdődött, és
 8. az a személy, akinek a d), vagy f) pont szerinti jogviszonya vagy szerződéses kapcsolata a Bejelentés időpontjában a Centrummal megszűnt.

 

A bejelentés történhet írásban (e-mailben és papír alapon) és szóban.

Bejelentés írásban:

A Bejelentést írásban, az erre a célra rendszeresített, jelen Szabályzat mellékletét képező, kitöltött, majd zárt borítékba tett visszaélés-bejelentő nyomtatvány postai úton történő megküldésével lehet megtenni az alábbi címre:

Déli Agrárszakképzési Centrum - 7100 Szekszárd, Palánk 19.

A Bejelentést e-mailben a

panasz@deliaszc.hu e-mail címre.

A Bejelentés megtétele során a Bejelentő a Bejelentéshez kapcsolódóan kap egy azonosítót, melynek birtokában a későbbiekben a Centrum kérésére további információkat, pontosításokat közölhet, alátámasztó dokumentumokat csatolhat, továbbá tájékozódhat a lefolyatott eljárás során megtett intézkedésekről, illetve a vizsgálat eredményéről.

Bejelentés szóban

A Bejelentések szóban a Centrum székhelyén, Erdélyi Tamásnál az alábbi elérhetőségen, az alábbi időpontokban tehetők meg:

Déli Agrárszakképzési Centrum, 7100 Szekszárd, Palánk 19.

Munkanapokon: 9-11 óráig

A Centrum a honlapján (https://www.deliaszc.hu/) közzétett Szabályzatban hívja fel a Bejelentő figyelmét a rosszhiszemű Bejelentés következményeire, a Bejelentés kivizsgálására irányadó eljárási szabályokra és arra, hogy személyazonosságát – ha az annak megállapításához szükséges adatokat megadja – a vizsgálat valamennyi szakaszában bizalmasan kezelik.

  Visszaélés-bejelentési eljárásrend

Letöltés

  Visszaélés-bejelentési eljárásrend 2. számú melléklet

Letöltés


KIMIKK
Agrár VizsgaközpontAgroszász Kft.Agrotec Magyarország Kft.AXIÁLBonafarm CsoportDalmand Zrt.Déli Agrárszakképzési Ágazati KépzőközpontDöbröközi Mg. Zrt.Gyulaj Zrt. Magtár Kft.Magyar Agrár- és Élettudományi EgyetemMagyarország KormányaMecsekerdő Zrt.Nemzeti Agrárgazdasági KamaraP&P Pékáru Kft.Pick Szeged Zrt.Rio Alto Kft.Zöld Kakas Líceum Kft.
Széchenyi 2020

  • SZC logo fehér
  • Déli Agrárszakképzési Centrum

   7100 Szekszárd, Palánk 19.

  • Telefon: főigazgatói, kancellári titkárság: +36 74/319-876; könyvelés: +36 74/418-942; munkaügy, pénztár: +36 74/446-373

   E-mail: centrum@deliaszc.hu

   OM azonosító: 036410

   Felnőttképzési nyilvántartás száma: E/2020/000385


  2024Déli Agrárszakképzési Centrum