Déli Agrárszakképzési Centrum

SZC logo
 • Intézményeink
 • Hírek
 • Galéria
 • Közérdekű adatok
Széchenyi 2020

Intézményeink adatai


Déli ASzC Apponyi Sándor Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és KollégiumDéli ASzC Apponyi Sándor Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

Iskolánk Lengyelen, Tolna és Baranya vármegye határán található. A lengyeli Mezőgazdasági Középiskola 1946-ban kezdte meg működését a gróf Apponyi Sándor által a Magyar Nemzeti Múzeumra hagyott kastélyban. Az alapítók azzal a céllal indították a képzést, hogy a vidéki, jó képességű, nehéz sorsú fiataloknak tanulási lehetőséget biztosítsanak. Ez a cél napjainkban intézményünk fő célkitűzése. Iskolánk jelmondata: „Minden ember tehetséges valamiben!” Ezt és a tanulók érdekeit mindenkor szem előtt tartva családias hangulatban folyik a munka. Támogatunk minden diákot, aki szakmát, érettségit – vagy akár mindkettőt – szeretne szerezni. A gyakorlati képzés a 7 hektáros kertészetben, és a 130 hektárnyi szántó területen folyik. A kistermelői élelmiszer-előállító tanulók az iskola két tankonyháján illetve tanszállóján végzik gyakorlatukat. A gépész tanulók számára tanműhelyek állnak rendelkezésre, hogy az oktatás zavartalanul, magas színvonalon folyhasson. A gépész diákok bizonyítványához szükséges a T kategóriás jogosítvány megléte. Iskolánknak saját autósiskolája van, ahol kedvezményesen szerezhető meg a jogosítvány. Az elméleti oktatás online folyik (melyet a tanulók az iskolában/kollégiumban is gyakorolnak), a gyakorlati oktatás Tamásiban folyik. A T kategóriás gyakorlati oktatás színvonalasabb működéshez az idei tanév elején az Agrárminisztérium támogatásával iskolánk egy új Steyr traktorral gazdagodott. Ezáltal a diákok egy korszerű járművel sajátíthatják el a vezetés tudományát. Vidéki iskola révén nagy hangsúly fekszik kollégiumunkra, hisz távolabbi településekről is sok tanulónk van. 110 férőhelyes kollégiumunk 2017-ben teljesen megújult. Korszerű, új nyílászárók, és homlokzati szigetelés került a 3 szintes épületre. Megtalálható benne több szilenciumos terem, kondi terem, számítástechnikai terem, tv és biliárd szoba, mellyel igyekszünk a tanulóink kényelmét szolgálni. A kollégium épülete mindössze 2 perc sétára található az iskola, és az ebédlő épületétől, így az étkezés a konyha étteremében zajlik. A tanulás mellett szabadidős tevékenységeket is szervezünk. Sportpályáinkon és tornatermünkben különböző labdajátékokat (foci, kosárlabda, kézilabda és röplabda, ping-pong) játszhatnak tanulóink, hetente uszodába visszük őket az iskola buszával. Rendszeresen szervezünk szakmai és tanulmányi kirándulásokat, vetélkedőket. Folyamatosan és rendszeresen korrepetálunk, részt veszünk megyei és országos versenyeken. Tanulóink minden évben kitűnnek a szakmunkásversenyeken, és szinte minden évben jeles bizonyítvánnyal térnek haza. Iskolánk saját konyhát üzemeltet, ezzel biztosítva a kollégisták, a menzai étkezést igénylők, a dolgozók és a vendégek étkezését. Az elméleti oktatást a tanügyi épületben tartjuk, mely egy helyszínen van a kastéllyal és az étteremmel, az egészet egy 22 hektáros park öleli körül. Ezáltal nagyon szép, nyugodt környezetben tölthetjük mindennapjainkat. Látásmódunk környezettudatos, igényesek vagyunk környezetünkre. Minden évben részt veszünk a „Te Szedd” akcióban, összegyűjtjük a környék elektronikus hulladékait és időnként elszállíttatjuk. Minden évben friss facsemetéket ültetünk a parkban a diákok segítségével. Iskolánk 2012-ben elnyerte az Örökös Ökoiskola címet, melyhez igyekszünk méltók lenni. Ha a mezőgazdaság iránt érdeklődsz és egy olyan iskolában szeretnél tanulni, ahol szeretettel várnak, a diákéveid alatt gondoskodással támogatnak, akkor jelentkezz hozzánk, „Legyél Te is Apponyis!”

Déli ASzC Bereczki Máté Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum, Szakképző IskolaDéli ASzC Bereczki Máté Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum, Szakképző Iskola

Mottó: „ Elsődleges célunk nem csak tanítani, hanem nevelni, nem csak tudást átadni, hanem értékrendet és gondolkodást formálni, tanítványainkat szakmájuk szeretetére és felelős gondolkodásra nevelni.” Intézményünk a Bereczki Máté Szakképző Iskola az ország első kertészképzőjeként több, mint 115 éve szolgálja a magyar mezőgazdaságot és az oktatást a Bácskában. Iskolánk névadója Bereczki Máté, a híres pomológus (gyümölcsfajta gyűjtő, nemesítő) és hazafi, aki az 1848-as szabadságharc idején élt és munkájával, világlátásával példát adott az akkor élőknek és az utókornak, mind a mai napig. Gyümölcsészeti vázlatok című művében fogalmazza meg azt, ami iskolánk számára ma is központi érték és követendő példa: „Tanítsátok gyermekeiteket szeretetre, a természet szent szeretetére! Ha… ezt megtettétek… szíveikbe ojtottátok… a haza szeretetét; az erénynek, a szépnek és jónak szeretetét is! Iskolánkban több száz tanuló tanul mezőgazdasági, élelmiszeripari vagy mezőgazdasági gépészeti képzéseink valamelyikén. Az utóbbi évtizedben az agrár- és élelmiszeripari szakirányok mellett tanulási lehetőséget tudunk kínálni a rendészet és a sport ágazat iránt érdeklődők számára is. A duális képzésben külső gyakorlati helyeink és együttműködő partnereink sikeres vállalkozások, amelyek gazdasági növekedés terén nemzetközi és hazai vonatkozásban is jelentősek, ugyanakkor a szakmai alapok megtanítása az iskola feladata. A gépész tanulóinknak lehetőséget biztosítunk mezőgazdasági vontató vezetői jogosítvány megszerzése. A duális képzés alapozó szakaszában az ágazati alapvizsgát megelőző szakaszban az intézmény adja tanulóinknak a szakmai alapozást, ezt követően lehetőség nyílik a külső gyakorlati képzőhelyeken való szakmai gyakorlaton való részvételre. A magas színvonalú szakmai ismeretek átadása mellett öko- és madárbarát iskolaként kiemelt céljaink között szerepel a környezeti nevelés, a hagyományaink ápolására, átörökítésére is. Célunk egy olyan iskola működtetése, amely élhető, amelynek falain belül alkotó légkör, szakmai minőség, egymás értékeinek megbecsülése és az otthonosság érzése uralkodik. Intézményünk alapvető nevelési céljai között szerepel tehát a tanulók erkölcsi érzékének fejlesztése, felelősségtudatuk elmélyítése, közösségi beilleszkedésük elősegítése, az önálló és felelős életvitelre történő felkészülésük segítése. Mindebben elengedhetetlen az iskola tanárainak személyes példamutatása a szakmaszeretet, a szakma iránti elhivatottság és alázat, a kötelességtudat, a segítőkészség, a tisztelet, a türelem, a megértés és az elfogadás terén, amely értékeket a pedagógiai programunkban is megfogalmaztunk. Az új nemzedék újszerű világlátása, korunk technikai előrehaladása, az információs társadalom sokféle előnye és hátránya, újabb és újabb kihívások elé állítja iskolánk pedagógusait. Elengedhetetlen a korral való haladás, a pedagógiai kultúra és módszertan folyamatosan megújítása a szaktanárok továbbképzése. Mindezek teszik különösen fontossá és aktuálissá az iskola szerepét a jövő nemzedékének szakmai, erkölcsi, kulturális és művészeti nevelésére, környezettudatos magatartási normáinak kialakítására. Esélyegyenlőségi tervünk célja, hogy biztosítsa a szegregációmentesség és az egyenlő bánásmód elvének teljes körű érvényesülését. Büszkék vagyunk iskolánkra, hogy az itt tanuló diákok egyedülállóan szép környezetben tölthetik napjaikat, a mintegy 2 hektáros díszpark városi szinten különleges és egyedi értékkel bír, helyi védettséget élvez különleges és koros fáival. Tudnivaló, hogy ez a park, csak kis része annak a gazdaságnak, amelyen oktatunk, nevelünk és gazdálkodunk. Ezen túl mintegy 4 ha tankert, 70 ha tangazdaság tartozik szántóval, szőlő és gyümölcs ültetvénnyel és erdővel. Ez a birtok a színtere a gyakorlati oktatásnak, a nevelésnek és a gazdálkodásnak. Iskolánkban ez a fajta igényes természeti környezet kialakítása és fenntartása fontos része nevelési elveinknek, melyben az esztétikai és környezeti nevelés nem csak kampányszerű tevékenység, hanem a mindennapi munkánk szerves része és fontos törekvése.

 • Telefon

  79/425-619

 • Weboldal

 • Cím

  6500 Baja Szent Antal u. 96.

Déli ASzC Csapó Dániel Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és KollégiumDéli ASzC Csapó Dániel Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

90 ÉVE A MEZŐGAZDASÁG SZOLGÁLATÁBAN Földrajzi környezetünk: Iskolánk Tolna vármegye legnagyobb mezőgazdasági iskolája, Szekszárdtól mintegy 5 km-re északkeleti irányban található. A várostól, valamint az egyéb ipari létesítményektől való távolság pozitív hatása, hogy egészséges, szennyeződésektől mentes környezetet biztosít tanulóink számára. Ez a tényező összhangban van környezettudatos nevelési elveinkkel. Múltunk: Intézményünkben-amely mai nevét 1961-ben vette fel- az első tanév 1929. október elsejével indult. Ekkor még a Magyar Királyi Földmíves Iskola nevet viselte, amit hamarosan a Magyar Királyi Mezőgazdasági Szakiskola megnevezés követett. Az akkori törekvés tovább él napjaink célkitűzéseiben is: a mezőgazdaság fejlődéséhez, piacképessé válásához szükség van a szakmai oktatás korszerűsítésére, átszervezésére, jólképzett szakemberek képzésére. Arculatunk: Ahogy a múltban, úgy mindennapjainkban is elméleti, valamint gyakorlati síkon zajlik a tanulók képzése. A belső gyakorlatok az állattartó telepen, kertészetünkben, szántóterületeken, a vágóponton és a tankonyhán zajlanak, mindezek mellett felsőbbéveseinknek külső partnereink üzemeit is választhatják gyakorlati helyként. Ezen felül pályázataink révén diákjainknak-külföldi gazdálkodókkal való együttműködésünknek köszönhetően- lehetőségük nyílik korszerű szakmai tapasztalatok szerzésére. Tanulóink időről időre elismerésekkel gazdagodva térnek vissza a különböző regionális, valamint országos versenyekről. Intézményünk elkötelezett támogatója a környezetvédelemnek, így 2014-ben elnyerte az Örökös Ökoiskola címet. A mezőgazdasági vonal mellett nagy múltra tekint vissza rendészeti képzésünk, melynek színvonalát számos rangos versenyen elért eredmény mutatja. Pedagógiai munkánkat a Csapó Dániel Alapítvány is segíti. Céljaink: Mivel iskolánk elsősorban mezőgazdasági és élelmiszeripari profilú, ezért magasan képzett, gyakorlatban használható szaktudással rendelkező diákok képzését tűzzük ki célul. Ennek eléréshez mindennapjainkban prioritást jelent a korszerű technológiák megismertetése és alkalmazása. Fontosnak tartjuk a hiányszakmák munkaerőpótlását is. Törekvéseinket támogatja többek között kollégiumunk, ahol igyekszünk biztonságos, otthonos környezetet kialakítani, segítjük a tanulók személyiségfejlődését, választott pályájukra való felkészülését, ezen kívül egészséges emberi kapcsolatok és társadalmilag elfogadott értékrend kialakítására törekszünk.

 • Telefon

  +36 74 311-277

 • Weboldal

 • Cím

  7100 Szekszárd, Palánk 19.

Déli ASzC Jánoshalmi Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és KollégiumDéli ASzC Jánoshalmi Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

Iskolánk 87 éves múltra tekinthet vissza, 1933-ban alapította az akkori Földmívelésügyi Minisztérium „Magyar Királyi Téli Gazdasági Iskola” néven, és azóta is annak fenntartásában működik. Tisztán mezőgazdasági profillal rendelkező intézmény, mely akkor is és azóta is kizárólag mezőgazdasági szakemberek képzésével foglalkozott, illetve foglalkozik. Intézményünk a dél-alföldi régió mezőgazdasági szakképzésének hagyományos központja, de a kiváló gyakorlati képzési feltételeknek köszönhetően egyre több tanuló érkezik hozzánk az ország távolabbi településeiről is. Képzési struktúránkkal folyamatosan alkalmazkodunk a munkaerőpiaci elvárásokhoz, magas színvonalú oktatást és gyakorlati ismereteket nyújtva a jövő mezőgazdasági szakemberei számára. Szakmai képzés: Iskolánk fő profilja a mezőgazdasági gépészet, ebben az ország legjobb iskolái között tartják számon intézményünket. A gyakorlati oktatáshoz saját tanüzemmel rendelkezünk, melyben 18 tanműhely áll tanulóink rendelkezésére. Ezek között megtalálható hidraulika-, hegesztő-, kovács-, esztergályos-, illetve több erőgép- és munkagép műhely is, melyekben 6-12 fős csoportokban dolgoznak a mezőgazdasági gépész és mezőgazdasági gépésztechnikus diákok. A rendelkezésre álló mezőgazdasági erő-és munkagépparkunk segítségével tanulóink elsajátíthatják az alapvető gépbeállítási-, gépüzemeltetési feladatokat, illetve a mezőgazdasági munkákban is részt vehetnek azon a 140 ha szántóterületen, amelyen intézetünk gazdálkodik. A gépészet mellett egyre erőteljesebben jelen van képzési struktúránkban az állattartás, hiszen az állattenyésztő és állategészségügyi technikus, mezőgazdasági technikus és gazda szakmáink gyakorlati feltételei tangazdaságunkban szintén biztosítottak. Nagy állattartó telepet működtetünk, tanistállókkal, fejőházzal, takarmánykeverővel felszerelve, melyen 70 db tehén, 20 db juh, több mint 20 anyadisznó és szaporulata ad munkát a gyakorlati képzésben részt vevő tanulóknak. A gazda, az állattenyésztő, állategészségügyi technikus és mezőgazdasági technikus tanulóink így közvetlenül bekapcsolódhatnak az állattenyésztés napi feladataiba. Emellett intézményünk saját kertészettel és önálló tankonyhával is rendelkezik. A tangazdaság a hozzá tartozó szántóterülettel, azon túl, hogy elsődlegesen gyakorlati képző helyet biztosít diákjainknak, illetve biztosítja az állattenyésztés takarmány-szükségletét, jelentős saját bevételt is hoz az iskolának. Tanulólétszámunk jelenleg 422 fő, ami az utóbbi öt év tekintetében folyamatos emelkedést mutat, ezért leendő tanulóinknak felvételi elbeszélgetést tartunk, és válogatunk a hozzánk jelentkezők közül. Azt reméljük, hogy azok a tanulók, akik felvételre kerülnek, kellő motivációval rendelkeznek majd a szakma elsajátítása iránt. Az intézményben folyó magas színvonalú szakmai munkát igazolják az országos versenyeken elért kiváló eredményeink, melyeken tanulóink minden évben indulnak egyénileg és csapatban is. Szakmai elismertségünket mutatja, hogy már több alkalommal intézményünk rendezhette a mezőgazdasági gépésztechnikus szakma OSZTV döntőjét, illetve hagyományosan minden évben nálunk kerül megrendezésre a Dr. Szabó Gusztáv Országos Gépészeti Vetélkedő is. A nappali tagozatos oktatás mellett intézményünk jelentős felnőttképzést is folytat, nagyon népszerű képzéseink az aranykalászos gazda, a targoncavezető, a kazánfűtő, illetve a különböző gépkezelői tanfolyamok. Tanulóinknak kedvezményes áron biztosítjuk a tanfolyamokon történő részvételt, melyek elvégzésével további bizonyítványt, illetve tanúsítványt szerezhetnek. Minden tanulónknak lehetőséget adunk a T kategóriás mezőgazdasági vontatóvezetői jogosítvány megszerzésére, melynek oktatására több oktatótraktorral és képzett oktatókkal is rendelkezünk. Külföldi kapcsolatok: Tanulóink részére testvériskolai kapcsolatainknak köszönhetően biztosítani tudjuk a külföldi tanulmányút lehetőségét, pedagógusainknak pedig a szakmai megújulást. Külföldi testvériskoláink közül az ausztriai Grabnerhof-fal már 30 éves az együttműködésünk, a két iskola minden évben lebonyolít egy egyhetes tanulócserét. A Bácska-Topolya-i mezőgazdasági iskolával 15 éves partneriskolai kapcsolatot ápolunk. Finnországban a perhoi mezőgazdasági iskolával az Erasmus+ pályázatnak köszönhetjük kapcsolatunkat, mely folyamatosan lehetőséget biztosít diákjainknak a 3 hetes finn szakmai gyakorlatra. A kézdivásárhelyi Apor Péter Szaklíceum diákjai már több éve érkeznek hozzánk 4-4 hetes szakmai gyakorlatra a „külhoni szakképzés” pályázatainak finanszírozásában. A két iskola között kialakulóban van a testvériskolai kapcsolat. Kollégium: Iskolánk saját kollégiummal rendelkezik, melynek két épületében összesen 200 fő tanuló elhelyezésére van lehetőség. Diákjaink ellátását saját konyhánk biztosítja. Rendezvényeink Iskolánk nyitott iskolaként működik, szívesen ad helyt vármegyei, járási, városi rendezvényeknek. Tanulóinknak folyamatosan biztosítunk szabadidős programokat és egyéb rendezvényeket, hogy a tanuláson kívül a kikapcsolódásra is legyen lehetőségük. A kollégiumban különböző sportolási lehetőségekkel (lövészet, ping-pong, biciklizés, önvédelmi edzés) várjuk diákjainkat, az iskolai Diákönkormányzat pedig nagyon aktívan szervezi az egyéb rendezvényeket, pl. Gólyaavató, karácsonyi karaoke parti, farsang, biciklitúrák stb.. Nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy tanulóink megismerhessék a szakmai újdonságokat, ezért minden fontosabb szakmai rendezvényre elvisszük őket. Rendszeresen részt veszünk a Kaposvári Állattenyésztési Napokon, a Bábolnai Gazdanapokon, az Agrya konferenciákon, az Agromash expón és az OMÉK-on. Ezen kívül üzem-és gyárlátogatásokat is szervezünk diákjainknak. Végzős tanulóink hagyományosan gépes ballagással búcsúznak az intézménytől, mely rengeteg nézőt vonz és a környék egyik látványosságává nőtte ki magát. A ballagási menetünk a Magyar Rekordok Könyvébe is bekerült, mert 123 mezőgazdasági géppel vonultak fel tanulóink, amely országos rekordnak számít. Alapítvány: A nehéz körülmények között élő diákoknak iskolánk Georgica Alapítványa tud segítséget nyújtani. A jól tanuló diákok havi ösztöndíjat kapnak, ezen kívül a rászorulók étkezési és utazási támogatásban részesülnek, valamint a kirándulásokhoz, színházlátogatásokhoz, év végi jutalmazásokhoz is hozzájárul az Alapítvány. Tanév végén kiválasztásra kerül az Év tanulója és a Szakma Legjobbja, akik a kitüntető címhez jelentős pénzjutalmat is kapnak az Alapítványtól.

 • Telefon

  0677401028

 • Weboldal

 • Cím

  6440 Jánoshalma, Béke tér 13.

Déli ASzC Kinizsi Pál Élelmiszeripari Technikum és Szakképző IskolaDéli ASzC Kinizsi Pál Élelmiszeripari Technikum és Szakképző Iskola

A Kinizsi Pál Élelmiszeripari Technikum és Szakképző Iskola 2020. július 1-től a Déli Agrárszakképzési Centrum iskolája. Jogelődjét Kecskeméten alapították 2. Cukoripari Technikum néven 1950-ben. Egy év kecskeméti működés után került Kaposvárra, ahol az első évfolyam 1951. szeptember 1-jén indult, és az első végzős évfolyam 1954-ben hagyta el az alma matert. Iskolánk azóta az élelmiszeripari szakképzés megbecsült intézménye a Dél-Dunántúlon. Több mint fél évszázados fennállása óta számos kiváló szakembert adott a hús-, a sütő-, a cukor-, a tej-, a malom- és a cukrász szakmáknak. A kínált képzési formák közül a technikumi képzés, amelynek előnye, hogy az 5 év elvégzése után egyszerre kapnak érettségi bizonyítványt és technikusi oklevelet a tanulók. A technikusi vizsga emelt szintű érettséginek számít, amellyel lehetőség kínálkozik elhelyezkedni a munkaerőpiacon vagy továbbtanulni az adott szakirányban. Iskolánkban az élelmiszeripari mellett több évtizedes múltra tekint vissza a környezetvédelmi képzés is. A környezetvédelmi technikus képzés tanulói az iskolai elméleti tanórák mellett a terepi vizsgálatokban is részt tudnak venni hordozható környezetvédelmi mérőeszközökkel, műszerekkel, speciális felszerelésekkel. Az iskolai gyakorlóhelyek, tanműhelyek, laboratóriumok, szaktantermek a húsipari, édesipari, sütő és környezetvédelmi munkaterületeken is korszerű berendezésekkel, eszközökkel felszereltek, ahol a szakma mesterei oktatják a tanulókat. Az iskola jó adottságokkal rendelkezik a környezetvédelmi terepi vizsgálatok lebonyolításához is hordozható mérőeszközökkel, műszerekkel, mérőberendezésekkel. A képzés jellegéből adódóan nagy hangsúlyt kap a szakmai oktatás, ezért fontos, hogy megfelelően felszerelt szakmai tantermek is legyenek. Iskolánkban a képzési struktúrának megfelelően kerültek kialakításra a szaktantermek is: húsipari tanterem, sütőipari tanterem, szakmai tanterem, pék-cukrász tanterem, technikus képzés tantermei. A szakmai tantermek mindegyike projektorral és interaktív táblával felszerelt. Az elméleti órák mellett az iskolában, tanórai keretek között szaktantermekben kerül sor a szakmai alapozó jellegű gyakorlatokra, valamint – különösen a technikusképzés esetében – a laboratóriumi gyakorlatokra. A gyakorlati képzést segíti az iskola saját: környezetvédelmi laboratóriuma, szakmai alapozó laboratóriuma, élelmiszeripari laboratóriuma, mérőszobája (műszeres laboratóriuma). A szakmai képzésben jól felszerelt tanműhelyeinkben az iskola épületében lehetőség van a szakmai gyakorlatok lebonyolítására. Tanműhelyeink megfelelnek a HACCP előírásainak: sütőipari tanműhely, édesipari tanműhely. Tanulóink rendszeresen, eredményesen vesznek részt a szakmai versenyeken. Példaszerűen megoldott a sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztése, így látás-, hallássérült tanulók is szerezhetnek szakmát. A tehetséggondozást arra hivatott és elkötelezett tanárok végzik. Az iskolai könyvtár az oktató-nevelő munka eszköztára, szellemi bázisa. Megtalálhatók a középiskolákban megszokott kötelező, vagy ajánlott jellegű szépirodalmi és szakirodalmi kötetek, különös tekintettel az iskolában oktatott szaktantárgyakra az élelmiszeripari és környezetvédelmi területen. A könyvtárban nyílik lehetőség a diákok számára –főleg a tanítás utáni időszakban, esetleg egy-egy lyukasóra esetén – ingyenes internethasználatra is. Az iskola zárt és szabadtéren is kiváló lehetőséget biztosít a sportolásra, az egészséges kikapcsolódásra. Fedett sportpályánk kosárlabda és röplabdapálya felfestéssel van ellátva, kosárlabdapalánkkal, röplabdahálóval. Szükség esetén két térrészre osztható egy leengedhető választófüggöny segítségével. A szabadtéri pálya alkalmas a fent említett labdajátékok mellett kézilabda, kispályás futball vagy akár teniszezés céljára is. A fedett tornacsarnok csúszásmentes linóleum, a kültéri tornapálya modern gumiborítású. Az iskolában lehetőség van továbbá asztaliteniszezni is, valamint kondicionáló edzőterem is várja a sportolni vágyó diákokat. Az iskola könnyen megközelíthető helyen, Kaposvár belvárosában, felújított, modern épületben várja az élelmiszeripar, illetve a környezetvédelem iránt érdeklődő fiatalokat, s idősebbeket egyaránt.

 • Telefon

  +36 82/312-177

 • Weboldal

 • Cím

  7400 Kaposvár, Baross G. u. 19.

Déli ASzC Kiskunfélegyházi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum, Szakképző Iskola és KollégiumDéli ASzC Kiskunfélegyházi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

Küldetésünk: Alapelvünk, hogy iskolánkban olyan gyermekközpontú légkört teremtsünk tanulóink számára, amelyben sikeresen sajátíthatják el a mezőgazdasági és élelmiszeripari szakmákat, és a jövőben magabiztosan képesek legyenek értéket teremteni. Iskolánkról általában: Iskolánk a régió egyik legszínvonalasabb agrár-szakképző intézménye. A mezőgazdasági szakképzésnek több mint 80, az élelmiszeripari szakmák oktatásának fél évszázados múltja van Kiskunfélegyházán. A sajátos nevelési igényű, illetve a tanulási nehézséggel küzdő tanulóink részére is biztosítjuk az esélyegyenlőséget. Diákjainknak kollégiumi ellátást tudunk biztosítani a közel 200 fő befogadására alkalma kollégiumunkban. A gyakorlati képzést saját tangazdaságban (200 ha területen szántóföldi és kertészeti növény kultúrák, állattartó telep, lovarda, zöldég-gyümölcs feldolgozó üzem) és húsipari tanüzemben (vágó és feldolgozó üzemrész) tudjuk megvalósítani. A „termőföldtől az asztalig” elvet követve az általunk előállított termékeket mintaboltunkban értékesítjük. Több sikeres Európai Unió által finanszírozott pályázatunk lehetőséget biztosított arra, hogy színesebbé tegyük az iskolai diákéletet kirándulásokkal, változatos programokkal (lovaglási lehetőség, edzőterem, sportolási lehetőség, versenyek…). Tanulóinkkal rendszeresen részt veszünk országos szakmai versenyeken, ahol legtöbbször dobogós helyezést érnek el diákjaink.

 • Telefon

  06/76 461 022

 • Weboldal

 • Cím

  6100 Kiskunfélegyháza, Petőfi S. u. 2/A

Déli ASzC Kocsis Pál Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Technikum és Szakképző IskolaDéli ASzC Kocsis Pál Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Technikum és Szakképző Iskola

A Déli Agrárszakképzési Centrum Kocsis Pál Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Technikum és Szakképző Iskola több mint kilencven éves múltra tekint vissza. 1929-ben kezdődött meg Kecskemét Kisfái településrészén a kertészeti oktatás és több mint 25 éves hagyománya van a Kocsis Pál iskolában a környezetvédelmi oktatásnak. Az iskola névadója Kocsis Pál Kossuth-díjas szőlőnemesítő. Ötéves, érettségi és szakmai végzettséget is biztosító technikumi és hároméves szakképzési osztályokba várjuk a tanulókat. A kertésztechnikus szakmára jelentkezők dísznövénytermesztő-virágkötő, parképítő-fenntartó, zöldségtermesztő, gyümölcstermesztő és gyógynövénytermesztő szakmairányok közül választhatnak. A környezetvédelmi technikus szakmán belül környezetvédelem, természetvédelem, hulladékhasznosítás és feldolgozás, illetve környezetvédelmi igazgatás szakmairányokon tanulhatnak a diákok. A hároméves kertész szakképzésre jelentkező tanulók a szabadföldi és a termesztőberendezésekben folytatott kertészeti termelés fortélyait sajátítják el. A szakmai vizsgát követően két év alatt készülhetnek fel a diákok az érettségire. Az elméleti tanórák és a laboratóriumi gyakorlatok helyszíne elsősorban a városközponthoz közel elhelyezkedő Szent Imre utca 9. szám alatti épület, az egykori gyermekotthon vagy pedagógus-árvaház. A műemlék jellegű épület 1985 óta ad otthont a Kocsis Pál iskolának. Az épület nevezetessége a festett kazettás mennyezetű, székely kapuval ékesített díszterem. A gyakorlati oktatás a Városföld irányában, a Mercedes-gyár szomszédságában lévő tankertészetben valósul meg ahol műhelyek, üvegházak, valamint fűtött és fűtetlen fóliaházak találhatók. Az intézmény elsők között nyerte el Kecskeméten az „Ökoiskola” címet. Az iskola diákjai nem csak szakmának tekintik a környezet védelmét, hanem a mindennapokba is beépítik az elsajátított ismereteket. Az iskola négy öltözővel, szertárakkal, konditeremmel rendelkező tornacsarnokában kiváló lehetőségek vannak a sportolásra és a mindennapos testnevelésre. Az iskola diákjai aktív részesei a város életének. Rendszeresen részt vesznek a városi rendezvényeken és sokat tesznek a helyi környezet védelméért. A Kocsis Pál iskola oktatói mindig ügyeltek arra, hogy a tanuló legyen a középpontban. A diákok versenyeredményei és a sikeres szakmai vizsgák is bizonyítják az oktatás eredményességét.

 • Telefon

  76/487-211

 • Weboldal

 • Cím

  6000 Kecskemét Szent Imre u. 9.

Déli ASzC Széchenyi Zsigmond Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és KollégiumDéli ASzC Széchenyi Zsigmond Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

Intézményünk Szőcsénypusztán, Somogy vármegyében található, Somogyzsitfa szerves része. A Balatontól délre, Marcalitól 15 km-re, nyugatra fekszik. Fontos geostratégiai hely, hiszen Zala vármegyében nincs agrárképzéssel foglalkozó intézmény. A Véssey kastély, a hozzá tartozó angolkert és parkerdő ad otthont az iskolának és kollégiumnak, melyhez 2560 ha tanulmányi célokat szolgáló vadászterület, 1000 m2 fűthető fólia- és üvegház, közel 40 ha szántóföld, 2,8 ha vadaspark, 1,5 ha dísznövény- és kertészeti gyakorlókert, erdészeti csemetekert és lőtér tartozik. Gyakorlati oktatás Iskolánkban duális képzés folyik. A gyakorlati helyszínek ennek megfelelően sokszínűek. Az erdészeti oktatás legfontosabb helyszíne a SEFAG Zrt-vel megkötött megállapodás szerint a közösen kialakított két tankerületben folyik, mintegy 2000 ha-os területen. Fontos helyszíne gyakorlati oktatásunknak az általunk működtetett tangazdaság. Mezőgazdasági gépészeink itt tanulják meg a mezőgazdasági munkáink csínját-bínját. A műhelyeink és szertáraink felszereltsége szintén jól szolgálják az elméleti és gyakorlati oktatást. Ezek eszközállományát folyamatosan igyekszünk fejleszteni az új Szakképzési Törvény elvárásai szerint. A kertészethez köthető berendezések megfelelő színteret biztosítanak a szabadföldi és zárttéri kertészeti kultúrák kezelésének megismeréséhez (fóliasátrak, üvegház, kertészeti területek, gyümölcsös). Az iskolában végzett gyakorlati tevékenységet jól egészíti ki – életszerűvé teszi – a partner cégekkel és vállalkozásokkal közösen szervezett üzemei gyakorlatok, melyben a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara hathatós segítséget nyújt. Kollégium Az intézmény korszerű 250 férőhelyes fiú- és leánykollégiummal rendelkezik. A kollégium térítésmentesen vehető igénybe. Kollégiumban működő szakkörök: vadász, lövész, testépítő, íjász, természetjáró. A szabadidő hasznos eltöltését a kollégium egész területén található vezeték nélküli internet lefedettség, asztalitenisz, billiárd és csocsó játékok, továbbá 15 kerékpár szolgálják. A nyári időszakban különböző rendezvények lebonyolításakor (pl. születésnap, esküvő, sportrendezvények, táborok) biztosítunk szállást a vendégeink számára. Mivel intézményünk a Kék Túra útvonal mellett fekszik, ezért rendszeresen keresik fel túrázók a kollégiumunkat, hogy szállást igényeljenek. A kollégium 2017-ben komplex épületenergetikai fejlesztést hajtott végre Európai Uniós támogatás felhasználásával, mely a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) „Költségvetési szervek pályázatos épületenergetikai fejlesztései” című pályázat keretében valósult meg. Felzárkóztatás és tehetséggondozás Iskolánk fogadja a sajátos nevelési igényű tanulókat. Az oktatók fejlesztő, felzárkóztató munkáját gyógypedagógus segíti. Intézményünkben a gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos tevékenység valamennyi oktató feladata, melynek fő célja a problémák feltárása, megelőzése. Ebben kiemelt szerep jut az osztályfőnököknek, támogató oktatóknak. Legalább ilyen fontos feladat a tehetséges tanulók felkutatása és a tehetséggondozás. Ezen tevékenységünk eredményességét mi sem bizonyítja jobban, mint hogy az OSZTV-n, az SZKTV-n és az egyéb szakmai versenyeken minden évben kiváló eredményeket érnek el tanulóink. Autósiskola A szakmai vizsgakövetelmények és az élet elvárásai szükségessé teszik, hogy tanulóink jogosítványainak megszerzését autósiskolánk keretén belül biztosítsuk. Iskolánk tanulói számára a „T” kategóriás (Mezőgazdasági vontató) és a „K” kategóriás (Kerti traktor) jogosítvány megszerzésére irányuló tanfolyamok ingyenesek! Felnőttképzés A mezőgazdasági és erdészeti ágazatnak az új technikák, technológiák megjelenése miatt szinte első rendű feladattá vált a felnőtt dolgozók folyamatos képzése, továbbképzése, melyet a felnőttképzés keretein belül valósítunk meg. Ilyen jellegű képzést az alábbi szakterületeken végzünk: motorfűrész-kezelő, mezőgazdasági munkás, aranykalászos gazda, lakott-területi fakitermelő, erdőművelő, fakitermelő, méhész, mezőgazdasági gépész, gyógynövénygyűjtő.

 • Telefon

  +36 85 312 051

 • Weboldal

 • Cím

  8734, Somogyzsitfa, Ady Endre u. 8.

Déli ASzC Teleki Zsigmond Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és KollégiumDéli ASzC Teleki Zsigmond Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

Intézményünk bemutatkozása Iskolánk Magyarország legdélibb borvidékének központjában, Villányban található. Iskolánkat 1946-ban alapította az akkori Földművelésügyi Minisztérium. Az elmúlt évtizedekben az intézmény mindvégig megőrizte magas szakmai színvonalát és jó hírnevét. Iskolánkban a gyakorlati oktatás feltételei jónak mondhatók. Az itt tanuló diákok magasan képzett mérnöktanároktól és szakoktatóktól kapják meg a szakma elsajátításához szükséges ismereteket, korszerű eszközök segítségével tanulhatják meg választott szakmájuk mesterfogásait. Az iskola 5 hektár saját szőlőterülettel rendelkezik. Az iskola területén szőlőfajta gyűjteménnyel rendelkezünk, amely bemutatja a borvidék fő fajtáit és az új kísérleti szőlőfajtákat. A gyümölcsös területe 1 hektár. A két üvegház területe 450 m2. Borász oktatóbázisunk európai színvonalú ugyanúgy, mint az iskola laboratóriuma és tantermei. A kollégiumban 3-5 ágyas, szállodai színvonalú szobákban várjuk tanulóinkat. Iskolánk folyamatosan részt vesz a Város és a Borvidék jeles boros rendezvényeinek szervezésében, lebonyolításában. Villányban október első hétvégéje a Vörösbor Fesztivál ideje. A Tanpincénk ilyenkor borkóstolóval és pincelátogatással várja a vendégeket. Minden második évben „Bor-Virág” virágkötészeti versenyt hirdetünk. Kertész iskolák diákjai versenyeznek és az elkészült remekművek a Tanpincében megtekinthetők. Iskolánk tevékenységei Szakmai középfokú oktatás Iskolánkban az élelmiszeripar, illetve a mezőgazdasági és erdészet szakmacsoportban képzünk szakembereket technikumi, és szakképző iskolai képzés keretében. A nálunk végzett diákok keresett szakemberek a régió munkaadói részéről. A gazdasági és munkaerőpiaci igényekhez igazodva felnőttképzéssel is foglalkozunk, melynek keretében megfelelő számú jelentkező esetén az iskola szakmai profiljába tartozó tanfolyami képzéseket indítunk. Termelő tevékenység Iskolánk az oktatás mellett termelő tevékenységet is végez. A tangazdaságban megtermelt zöldségek és gyümölcsök egy részét értékesítjük, egy részét iskolánk konyhája használja fel. Ezen kívül minőségi vörös-, fehér-, és rozéborokat állítunk elő, melyeket szintén értékesítünk. Vendégfogadás, borkóstolás A kollégiumunk szerves része a villányi borturizmusnak, egész évben várjuk a vendégcsoportokat, szállást, programokat, borkóstolási lehetőséget biztosítunk vendégeink számára. A kollégium közösségi terme rendezvények, konferenciák megtartására is alkalmas. A kollégium mögötti sportpályákon sportolásra nyílik lehetőség. A kollégium vendégei borvidéki programok keretében borkóstolókon vehetnek részt, illetve megismerhetik a borvidék történetét, jellegzetességeit.

 • Telefon

  (72)492-534

 • Weboldal

 • Cím

  7773 Villány, Mathiász J. u. 2.

Déli ASzC Ujhelyi Imre Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és KollégiumDéli ASzC Ujhelyi Imre Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

A szentlőrinci mezőgazdasági iskolát a Magyar Királyi Földművelésügyi Miniszter 1927-ben alapította, miután ebben a térségben Szentlőrincet találta legalkalmasabbnak egy téli gazdasági iskola felállítására. Az építkezés gyorsan haladt; az 1929. évi kezdés után egy év alatt elkészült az épület és az 1930/31-es tanév el is indulhatott a szentlőrinci Magyar Királyi Horthy Miklós Téli Gazdasági Iskolában Banke Antal igazgató vezetésével. Az iskola – a kor követelményeinek megfelelően – a kisárutermelő parasztság fiait oktatta mezőgazdasági tanulmányokra. A képzés természetesen igazodott a termeléshez, így a gazdaifjak részére két téli féléven át alapos elméleti és gyakorlati alapozást adott, majd a tanultakat két nyári féléven keresztül a családi gazdaságban – az iskola tanárainak útmutatása mellett – gyakorlattal egészítették ki. Az oktatás célja az volt, hogy a fiatal gazdák az iskola elvégzésével képesek legyenek kis-, vagy középbirtok vezetésére, illetve a saját családi gazdaság átvételére és irányítására. Az iskola hamar elismerést szerzett; 1932-ben már részt vett kiállítási anyaggal az Országos Mezőgazdasági Kiállításon, tanárai előadások tartásával, szakmai tanácsokkal segítették a gazdatársadalmat. 1934/35-re már az ország legnépesebb, legnagyobb téli gazdasági iskolájává nőtte ki magát az intézmény. A Téli Gazdasági Iskola a II. világháborúval megszűnt, de 1945-ben Magyar Állami Mezőgazdasági Szakközépiskolaként indította újra az oktatást. Az oktatás többszöri átszervezése révén élelmiszeripari tagozat is indult, áruforgalmi szakot is létesítettek, beindult a gazdasszonyképzés (elsők között az országban), megindult világbanki támogatással a középfokú közgazdasági képzés, végül a felsőfokú szakképzés is. Az ország egyik meghatározó agrár-szakoktatási intézménye 1963-ban vette fel Ujhelyi Imre – a magyar mezőgazdaság Európa-szerte ismert nagy egyénisége – nevét. A mai modern szakképző intézmény munkája, feladata 3 fő tevékenységi körbe sorolható: nappali tagozatos képzés, felnőttképzés, szakmai bemutatók, kiállítások szervezése. Nappali tagozatos képzésben mintegy 200 tanuló vesz részt, szerezhet általános és szakmai műveltséget, juthat el a szakképzettségig, az érettségiig, illetve a technikusi szintig. Az iskola kiváló oktatói, tanárai a képzés minden szintjén arra törekednek, hogy a mai kor követelményeinek megfelelően a végzett tanulók a termeléstől az értékesítésig „átlássák”, ismerjék a folyamatokat, eljussanak az üzletkötésig, és tisztában legyenek a pályázás, pályázatírás alapvető követelményeivel is. A felnőttképzés az iskola egyik erőssége; így pl. 2010-ben 439 fő szerzett különböző szakképesítéseket az intézményben. A képzés célja kettős: egyrészt a gazdák, vagy gazdálkodni szándékozók alap-szakmai képzettségének megszerzése, amely sokszor azért is fontos, hogy a gazdálkodó pályázhasson; másrészt az új ismeretek átadása, az állandó továbbképzés igénye és szükségessége tükrében, valamint a munkanélküliek átképzése, továbbképzése. Az iskolából „nőtt ki” a ma már országos jelentőségű és ismertségű „Szentlőrinci Gazdanapok”, amely a Dél-Dunántúl legnagyobb agrár-vására. Az 1994-ben indított kiállítás és vásár már a harmadik évben a 18 hektáros vásártérre került át. 2019-ben már 400 kiállítóval és mintegy 30000 látogatóval büszkélkedhetett. A színvonalas oktatás, különösen pedig a gyakorlati oktatás elsődleges feltétele a tangazdaság, amely szántóföldi tanterületre, tankertészetre, valamint a tarcsapusztai állattenyésztési „üzemegységre” osztható. Az iskolai, tangazdasági gyakorlati képzés célja a tanulókkal az alapok elsajátíttatása – ami nélkül ma már nem várható el, hogy termelő üzemi gyakorlatra fogadják a diákokat profitorientált cégnél. A „készség-szintű” ismereteket aztán ott sajátíthatják el a tanulók. A növénytermesztési gyakorlati feladatokkal a 100 hektáros szántóföldön ismerkedhetnek meg a tanulók, ahol versenyképes technológiákat oktatnak. Ehhez a jól felszerelt, szükséges erő- és munkagéppark (főleg New Holland gépek, de más márkák is) rendelkezésre áll. A növénytermesztési ágazat (kukorica, őszi búza, őszi árpa, szója, napraforgó, lucerna, silókukorica, repce stb.) megtermeli az állattenyésztés tömeg- és abraktakarmány szükségletét, a fölösleget pedig értékesítik. A tankertészet területén megépült terményszárító és 100 vagonos terménytároló lehetővé teszi a jó kondíciók közötti eladás kivárását, a takarmánykeverő pedig azon túl, hogy az iskola saját abraktakarmányból saját receptura szerint előállított tápokat tud felhasználni, lehetővé teszi, hogy a gyakorlaton levő tanulók elsajátítsák a tápgyártás (előállítás, keverés) „tudományát” is. A 7 hektáros (ebből 2 ha gyümölcsös) tankertészetben üvegházi palántaneveléssel, hajtatással, fóliás hajtatással, szabadföldi zöldségtermesztéssel foglalkozhatnak a diákok. A teljes terület öntözhető, amihez 2 kút szolgáltatja és egy 150 m3-es víztározó temperálja a vizet. A gyümölcsös (alma, őszibarack, szilva, kajszi, cseresznye, meggy fajták) csepegtető öntözésre, a zöldséges pedig mikro-szórófejes öntözésre van berendezve. A kertészeti egységhez oktatóépület, üvegház, fóliasátor tartozik és természetesen kertészeti művelő gépek. A tankertészet területén található egy korszerű hidrometeorológiai állomás, így minden meteorológiai adat napi szinten rendelkezésre áll a növényvédelemhez, tápanyag-gazdálkodáshoz stb. Ez is hozzájárul ahhoz, hogy a tangazdaságban tápanyag-gazdálkodási és gyomirtási kísérleteket, valamint fajtakísérleteket folytat a Pioneer és a Dekalb (napraforgó, kukorica, szója), illetve a martonvásári Genezis (őszi búza, kukorica). Nagy elismerés az iskolának, hogy a „Pioneer portfolio farm” kísérleti rendszer egyik bázisa itt található. A tarcsapusztai tangazdaság az állattenyésztés „terepe”, ahol tejelő szarvasmarhával (12 tehén + szaporulat), sertéssel (18 koca + szaporulat), valamint tojótyúkkal (kb. 150 db) foglalkoznak. A három-állásos, számítógép-vezérelt fejőház mindenben megfelel az EU előírásoknak. A tangazdasági termelés hozzájárul Szentlőrinc város tejjel, tojással, malaccal és hízósertéssel való ellátásához is. Itt van beállítva a Purina takarmányok kisérletei.. Több termelőüzemmel van kapcsolata az iskolának. Legszorosabb az együttműködés a bicsérdi Aranymező Rt-vel (szarvasmarha, sertés, növénytermesztés), az Agrolőrinc Kft-vel (növénytermesztés, juhászat), a szigetvári Szesziko Kft-vel (üvegházi kertészet), a sumonyi EURO-EST halászati szövetkezettel (halászat, halgazdálkodás) és a helesfai Lisica Borházzal (szőlészet, borászat). Az iskola nemzetközi kapcsolatai szerteágazóak és a cseregyakorlatok a diákok világlátásának szélesítését, a szakmai ismereteik gyarapításán túl nyelvtudásuk elmélyítését is szolgálják. Együttműködési megállapodásuk van az ausztriai Hatzendorf-i iskolával (mezőgazdasági és ipari részleg), a horvátországi Zadar-i, valamint Krizevci Mezőgazdasági és Közgazdasági Iskolával, a franciaországi Tours-Fondet-i és a dániai Slagedse-i mezőgazdasági iskolákkal. A szorosan vett iskolai tevékenységen túl nagy hangsúlyt helyeznek a tehetséggondozásra; ezt igazolják vissza a kiváló versenyeredmények – országos szakmai és biológia versenyeken rendszeresen az első öt helyezett között szerepelnek tanulóik. Az iskola a korszerűsítéshez, előrelépéshez minden pályázati lehetőséget megragad, mert csak pályázati úton nyert pénzből és a szakképzési hozzájárulásból nyílik módja fejlesztésre.

 • Telefon

  73/570-107

 • Weboldal

 • Cím

  7940 Szentlőrinc, Erzsébet u. 1. • Magyarország Kormánya
 • Agrár Vizsgaközpont
 • Déli Agrárszakképzési Ágazati Képzőközpont
 • Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
 • AXIÁL
 • Dalmand Zrt.
 • Pick Szeged Zrt.
 • Bonafarm Csoport
 • Agroszász Kft.
 • Agrotec Magyarország Kft.
 • Mecsekerdő Zrt.
 • Gyulaj Zrt.
 • Döbröközi Mg. Zrt.
 • P&P Pékáru Kft.
 • Zöld Kakas Líceum Kft.
 • Rio Alto Kft.
 • Magtár Kft.
Széchenyi 2020

  • SZC logo fehér
  • Déli Agrárszakképzési Centrum

   7100 Szekszárd, Palánk 19.

  • Telefon: főigazgatói, kancellári titkárság: +36 74/319-876; könyvelés: +36 74/418-942; munkaügy, pénztár: +36 74/446-373

   E-mail: centrum@deliaszc.hu

   OM azonosító: 036410

   Felnőttképzési nyilvántartás száma: E/2020/000385


  2023Déli Agrárszakképzési Centrum