Ugrás a fő tartalomra

7100 Szekszárd, Palánk 19.


főigazgatói, kancellári titkárság: +36 74/319-876; könyvelés: +36 74/418-942; munkaügy, pénztár: +36 74/446-373

Széchenyi 2020

Projektek


EFOP-1.3.9-17-2017-00044

A tervezett projekt megvalósítását a Déli ASzC Széchenyi Zsigmond Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium, illetve konzorciumi partnerként a Balatonberényért Egyesületvállalja.

 

A projekt keretében megvalósuló programok hozzájárulnak a vidéki térségek köznevelési intézményeiben a formális oktatás in- és nem formális eszközökkel történő gazdagításához, az ifjúsági szereplők egymás felé való nyitásának elősegítéséhez valamint a települések népességmegtartó erejének növeléséhez.

 

A megvalósítandó projekt célja:

- javuljon az iskolák, az ifjúsági civil szervezetek és a helyben életképes gazdasági szereplők  együttműködése és a társadalom felé történő nyitási képességük

- növekedjen a településeken elérhető, az egész életen át tartó tanuláshoz kapcsolódó informális és nem  informális tanulási lehetőségek, továbbá közösségi programok száma és választéka

- erősödjön a településeken élők – különösen a fiatalok és a fiatal felnőttek- társadalmi aktivitása

- növekedjen az önkéntes tevékenységet végzők száma

- a létrejövő ifjúsági tevékenységek által erősödjön a vidék helyben megtartó ereje, a tartós elvándorlással szembeni védekezőképessége

 

A konzorcium tagjai megfelelő tapasztalatokkal rendelkeznek a települést és a településen élőket érintő problémák kezelésében, a helyi összefogást erősítő programok szervezésében, lebonyolításában, mivel napi szinten közösségépítő feladatokat látnak el.

 

A támogatást igénylő vállalja, hogy a projekt megvalósításának időszakában szakmai vezetőt, pénzügyi vezetőt és projektmenedzsert alkalmaz a pályázati felhívásban leírtak figyelembe vételével, ezzel is elősegítve a projekt szakmai és pénzügyi lebonyolításának és megvalósításának sikerességét. (a szakmai megvalósításban résztvevők önéletrajzát csatoltuk)

 

A támogatást igénylő és a projekt tekintetében az alábbi előnyt jelentő szempontok érvényesülnek:

- a projekt kedvezményezett járásban valósul meg

- célcsoport bevonása – beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő és SNI tanulók aránya: legalább 20% feletti

- a bevont tanulók közül hátrányos helyzetű legalább: 30%

- a bevont tanulók aránya az összes tanulóhoz képest legalább: 80%

 

A projekt keretében az alábbi tevékenységek valósulnak meg az iskola pedagógiai programjához kapcsolódó tanórákon kívül (részletes leírásukra a Szakmai Terv-ben kerül sor):

- művészeti ágakhoz köthető foglalkozások megtartása, csoportok működtetése (zeneművészeti, színházművészeti, képzőművészeti tevékenységek, filmklub)

- sporttevékenységek (pl. csapatversenyek, stb.) előkészítése és megvalósítása

- hagyományőrző tevékenységek (pl. szüreti farsangi programok, település jeles napjai, néptánc csoport) előkészítése és megvalósítása

- egyéb, az iskola pedagógiai programjához kötődő kulturális tevékenységek közös előkészítése (pl. nemzeti ünnepekhez kapcsolódó programok)

- tanórán kívüli kompetenciafejlesztő tevékenységek, amelyek több generáció számára relevánsak lehetnek (pl. logikai játékok, informatikai foglalkozások, nyelvi klubok, stb.),

- egészséges életmódra neveléshez köthető tevékenységek előkészítése és megvalósítása (pl. főzőklub, egészségügyi alapismeretek)

- családi életre neveléshez köthető tevékenységek előkészítése és megvalósítása (pl. pénzügyi ismeretek,)

- természetismerethez, környezeti felelősségvállalás elmélyítéséhez köthető tevékenységek előkészítése és megvalósítása (pl. természetjárás, faültetés, közösségi kert)

- felzárkóztatás, tehetséggondozás önkénteseken keresztül (pl. családtagok, településen élők)

 

A projekt tervezése és megvalósítása alatt a pályázó az esélyegyenlőség és környezetvédelmi szempontokat érvényesíti:

- a projektre vonatkozó környezetvédelmi és esélyegyenlőségi jogszabályokat betartja, a természeti és kulturális értékeket megőrzi, a fennálló vagy keletkezett károkat és esélyegyenlőségi szempontból nem megfelelő tényezőket megszűnteti

- nyilvános eseményeken, kommunikációjában és viselkedésében esélytudatosságot fejez ki

- infokommunikációs akadálymentesítést végez

- az esélyegyenlőségi terv meglétét igazolja

- a szervezet döntéshozói, munkavállalói számára esélyegyenlőségi képzést tart

- az esélyegyenlőségi célcsoportot vagy annak képviselőit bevonja a projekt tervezésében, végrehajtásába

- az esélyegyenlőségi intézkedések eredményeit beszámolóiban bemutatja

 

Támogatás összege: 70 681 096 Ft

A projekt megvalósításának kezdete: 2018.01.02.KIMIKK
Agrár VizsgaközpontAgroszász Kft.Agrotec Magyarország Kft.AXIÁLBonafarm CsoportDalmand Zrt.Déli Agrárszakképzési Ágazati KépzőközpontDöbröközi Mg. Zrt.Gyulaj Zrt. Magtár Kft.Magyarország KormányaMecsekerdő Zrt.Nemzeti Agrárgazdasági KamaraP&P Pékáru Kft.Pick Szeged Zrt.Rio Alto Kft.Zöld Kakas Líceum Kft.
Széchenyi 2020

  • SZC logo fehér
  • Déli Agrárszakképzési Centrum

   7100 Szekszárd, Palánk 19.

  • Telefon: főigazgatói, kancellári titkárság: +36 74/319-876; könyvelés: +36 74/418-942; munkaügy, pénztár: +36 74/446-373

   E-mail: centrum@deliaszc.hu

   OM azonosító: 036410

   Felnőttképzési nyilvántartás száma: E/2020/000385


  2024Déli Agrárszakképzési Centrum