2021.06.15.

Déli ASzC Sellyei Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

Igazgató: Szabó Zoltán
Cím: 7960 Sellye, Zrínyi Miklós utca 2. Pf. 4.
Tel: 73/480-234
Fax: 73/480-388
E-mail: szakkepzo.sellye@deliaszc.hu
Weblap címe: http://mezogazd-sellye.sulinet.hu/
Az Intézetet 1964. január 1-el alapította a Földművelésügyi Minisztérium. Működését a Szekszárdi Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum kihelyezett gépészeti csoportjaként kezdte el 1964. szeptember 14-én. Épületei ekkor a következők voltak: a tanügyi épület (Zrínyi u. 2.- volt járási pártbizottság épülete), diákotthon (Köztársaság tér 7 – volt járási tanács épülete), tanműhely (Zrínyi u. 4. – volt gépállomás).

 • 1966. szeptember 1-től  az Intézet Mezőgazdasági Szakmunkásképző Intézetté alakult át. Fenntartója továbbra is a Földművelésügyi Minisztérium lett. A tanügyi épülethez 1968-ban négy új tanterem épült. Ekkor szántóföldi növénytermesztő gépészeket képeztek három éves képzési idővel.
 • 1974-től az Intézet felnőttképzési Központ is lett négy megye területére (Baranya – Somogy – Fejér – Tolna) és neve Mezőgazdasági Szakmunkásképző és Munkástovábbképző Intézet lett. Ekkor a mezőgazdasági üzemek igénye alapján a munkaviszonyban álló dolgozók 6-12 hetes tanfolyamokon vettek részt. (pl: Diesel adagoló-szerelő, járműelektromos szerelő, szervizmester, hegesztő, motorfűrész kezelő, traktorvezető, nehézgépkezelő stb.)
 • 1975-től kezdődött el a Szakmunkások Szakközépiskolájában az oktatás levelezőtagozaton.
 • 1989-től a szakmunkásképzés mellett elkezdődött nappali tagozaton a szakközépiskolai képzés is.
 • 1990-től létrejött az Intézet tangazdasága (110 ha állami földterülettel) 1993-ra befejeződött az állattartó telep kialakítása is. 1993-ban osztrák minta alapján mezőgazdasági gazdaasszony képzés is bevezetésre került.
 • 1998. szeptember 1-től Világbanki program alapján mezőgazdasági és informatika szakon szakközépiskolai képzés kezdődött. Felnőttképzési formájában Vadász vadtenyésztő szakmunkásképzés illetve vadgazdálkodási technikus képzés is folyt.
 • 1992-től az intézet neve Mezőgazdasági Középfokú Szakoktatási Továbbképző és Szaktanácsadó Intézet lett. 2000-től a mezőgazdasági termelők részére szaktanácsadó irodát működtetünk.
 • 2002-ben került átadásra a tanügyi épületben négy szaktanterem és egy aula.
 • 2008. szeptember 1-től az FVM DASzk Szakképző Iskola sellyei tagiskolájaként működik tovább, az alábbi néven: FVM DASzk Szakképző Iskola – FVM Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium, Sellye
 • 2020. 09. 01 -től  az intézmény hivatalos neve:
  Déli ASzC Sellyei Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

Iskolánk a Zrínyi Miklós utcában az arborétum keleti széléből leválasztott telken található. A tanügyi épületbe belépve egy félkör alakú aulába kerülünk. Beljebb jutva 15 szaktantermet és egy tanácskozó teremet találunk.

Ezek a következők:

 • 2 db számítástechnika terem
 • 1 db nyelvi és számítástechnikai terem.
 • 1 db nyelvi tanterem
 • 3 db közismereti tanterem ( magyar – történelem – földrajz )
 • 2 db műszaki szaktanterem
 • 2 db matematika-fizika szaktanterem
 • 1 db biológia-kémia szaktanterem
 • 1 db mezőgazdasági szaktanterem
 • 1 db kiscsoportos foglalkozások tartására alkalmas terem
 • 1 db nagy előadó (70 fő befogadására alkalmas)
 • 1 db tanácskozó terem

A tanórákon a tanulók 62 db számítógépet használhatnak, valamennyi számítógép internet eléréssel rendelkezik. Az épület harmadik szintjén helyezkednek el a tanügyi igazgatási irodák. A gazdasági hivatal irodái az elő udvar felől a földszinten találhatók. A Zrínyi utca végén találhatók a tanműhelyek, a kollégium, konyha és az új tornaszoba épülete.

Sellye keleti határában a pécsi út mellet található az Oktató farm. Itt a tanulók gyakorlatot szerezhetnek a szarvasmarha és a sertés tenyésztés területén is. Korszerű termény szárító és takarmány keverő segíti a modern állattartás ismereteinek elsajátítását.

Az iskola 1964 óta áll a mezőgazdasági szakképzés szolgálatában, küldetése olyan szakemberek képzése, akik rendelkeznek a korszerű növénytermesztési, állattenyésztési, vállalkozói ismeretekkel elméletben és gyakorlatban egyaránt.

Intézetünk 2010-ben pályázott és nyerte el az Ökoiskola címet. Fejlesztjük gyermekeinkben azokat a képességeket, készségeket, amelyek a környezettel való harmonikus gazdálkodáshoz szükségesek. A tantervi témák feldolgozása során minden lehetőséget felhasználnak a kollégák a környezeti- és fenntarthatósági nevelés elméleti és gyakorlati megvalósítására. Ennek tervszerűsége a tanmenetekben is tükröződik.

A tangazdaságban és az állattartó telepen a tanulók megismerhetik az ökogazdálkodás kritériumainak megfelelő növénytermesztési, állattenyésztési, kertészeti tevékenységeket elméleti és gyakorlati téren egyaránt. Az elméleti oktatáshoz szükséges tárgyi feltételeket a korszerűen felszerelt és a közelmúltban bővített oktatási épület biztosítja. A gyakorlati képzés főbb színterei a korszerűen felszerelt tanműhelyek, valamint az országos szinten is kiemelkedőnek minősített tangazdaság – 140 ha termőföld, állattartótelep, korszerű munkagépek.

Nagy gondot fordítunk a felzárkóztatásra és a tehetséggondozásra, ezért a csoportbontás mellett a korrepetálás lehetőségét is biztosítjuk tanáraink. Szakmunkás tanulóink ösztöndíjban részesülhetnek tanulmányi eredményük függvényében. A kollégiumi ellátást igénylő tanulóknak az újépítésű korszerűen felszerelt 2 ágyas szobákban biztosítanak helyet. A kollégium munkatervében kiemelten szerepel a tanulók lakókörnyezetének szépítése. A vidékről bejáróknak és helyben lakóknak menzai ellátást kínálunk.

Skip to content