2021.06.15.

Déli ASzC Móricz Zsigmond Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

Igazgató: Dr. Princz Zoltán
Cím: 7400 Kaposvár, Guba Sándor u. 40.
Tel: 82/510-207
Fax: 82/510-208
E-mail: moricz.kaposvar@deliaszc.hu
Weblap címe: www.mezgaz.hu

Iskolánk (Somogy megye első Agrár-szakképző iskolája) az 1886-ban megnyílt somogyszentimrei Földmíves Iskolától – mint jogelődtől – hosszú és „változatos” úton jutott el a mai, korszerű, a magyar középfokú oktatás rendszerébe jól illeszkedő Szakképző Intézményig. Iskolánk fő képzési profilja mindig is az állattenyésztés és a növénytermesztés volt. Ma is a mezőgazdaság az egyetlen terület, amely intézményünk képzési palettáján szerepel.

Intézményünkben a mezőgazdaság és erdészet ágazatba tartozó 3 éves (Szakképző iskolai), 5 éves (Technikumi), Érettségire épülő (1 vagy 2 éves technikusi) képzéseket, valamint 2 éves érettségit adó képzést indítunk.

Iskolánk a térség felnőttképzésében is komoly szerepet vállal. Ma és a jövőben is minden olyan képzést megszervezünk, ami az intézmény profiljához igazodik, és amire igény jelentkezik. Évszázados hagyományainkat folytatva, a legnagyobb hangsúlyt ma is tanulóink gyakorlati oktatásra helyezzük. A klasszikus duális képzést tartjuk az egyetlen járható útnak: az iskolai gyakorlati oktatás csak az alapfeladatok ellátására szorítkozik, amelynek bázisa – elsősorban a növénytermesztés, kertészet és a hozzájuk kapcsolódó műszaki ismeretek terén – az iskola minősített Tanüzeme, a közel 120 ha szántó, az 1 ha-os Tan- és Bemutatókert, valamint a saját Magtár és szárítóüzem.

A művelést saját gép- és eszközparkkal végezzük. Az állattenyésztési és a lovas gyakorlatok színhelye a Szent István Egyetem kaposvári Campusának felújított Tan- és kísérleti üzeme, valamint a Pannon Lovasakadémia. A készség szintű gyakorlati ismereteket tanulóink a termelőüzemekben sajátítják el. Közel 150 vállalkozással, családi- és egyéni gazdálkodóval van szoros együttműködésünk.

Iskolánk nagy gondot fordít nemzetközi kapcsolatainak ápolására és fejlesztésére is. Elsősorban nyárigyakorlatos cserekapcsolatunk van az ausztriai Güssing mezőgazdasági szakközépiskolájával, de az elmúlt 5 évben számos sikeres közös EU-s projektet is megvalósítottunk. Szintén régi a barátság a Bácska-Topolyai (Szerbia) mezőgazdasági iskolával is, mellyel ma elsősorban a Határtalanul program keretében tartjuk a kapcsolatot. Ezeken kívül horvátországi (Krizevci és Pozsega) és erdélyi (Csíkszentmárton) kapcsolatokat is ápolunk (ERASMUS+, Határtalanul program, Rákóczi Szövetség).

Képzések

Az ötéves technikumi képzésre felvett tanulóink 2 év ágazati alapoktatásban és 3 év szakmai oktatásban részesülnek. Tanulmányaik befejeztével érettségi bizonyítványt kapnak, valamint Mezőgazdasági technikus végzettséget szerezhetnek, melynek választható szakmairányai: a Növénytermesztő vagy az Állattenyésztő.

A hároméves szakképző iskolai képzésekre felvett tanulóink a Gazda vagy a Mezőgazdasági gépész szakképesítést választhatják. Az első év végi ágazati alapvizsga eredményes letételét követően a Gazda szakon belül a választott szakmairány szerint megszerezhetik a Növénytermesztő, az Állattenyésztő, vagy a Lovász végzettséget. A választott szakképzettség megszerzését követően további 2 év alatt érettségi bizonyítványt is szerezhetnek, majd bekapcsolódhatnak a technikusi képzéseinkbe.

Iskolánkban felvételi vizsga nincs, a felvétel alapja az általános iskolai eredmény és az egészségügyi alkalmasság. A felvételi rangsorok kialakításánál figyelembe vett tárgyak: a magyar, a történelem, a matematika, az idegen nyelv, a kémia és a biológia. A választható idegen nyelv az angol és a német. A testneveléshez rendelkezésünkre állnak a Szent István Egyetem kaposvári sportlétesítményei és szabadtéri sportpályái. Iskolánk saját, 120 férőhelyes kollégiummal is rendelkezik, ami szintén a Campus területén található.

Az egyéni tanuláshoz, kutatáshoz tanulóink szintén a kaposvári Campus világszínvonalú könyvtárát is használhatják. Ezeken kívül lehetőségük van különböző szak- és sportkörökben tevékenykedni, megszerezhetik a B-kategóriás, valamint a vontatóvezetői jogosítványt is. 

A jó tanulmányi eredményű tanulóink az ERASMUS+ pályázati projekteknek köszönhetően – ausztriai, horvátországi és németországi cseregyakorlatokon is részt vehetnek, ahol a választott idegen nyelv gyakorlásán túl szakmai tapasztalatokat is szerezhetnek.

A korábbi években több Európai Uniós projektben is részt vettünk, melyek segítségével komoly fejlesztési lehetőségekhez jutottunk (interaktív táblák, projektorok, laptopok, egyéb taneszközök stb.).

Végzett tanulóink 50-60%-a tovább tanul, legtöbbjük – köszönhetően az intézmények közötti szoros együttműködésnek, valamint a mezőgazdasági ágazatban közép- és felsőfokon indított képzéseink összehangolásának – a szomszédságunkban lévő Szent István Egyetem hallgatója lesz.

Napjaink fontos feladata, hogy minden tanulónknak azonos esélyt biztosítsunk az információk elsajátításához, ezért képzett szakember foglalkozik a tanulási problémákkal rendelkező fiatalokkal.

Skip to content