2021.06.15.

Közszolgálati technikus

Ágazat megnevezése: Rendészet és közszolgálat

Szakma megnevezése, száma: Közszolgálati technikus, 5 0413 18 01

Rendészet és közszolgálat ágazat 5 éves képzése, amely szakképzettség megszerzésével zárul. Választható szakmairányok: Közigazgatási ügyintéző szakmairány, Rendészeti technikus szakmairány. A Közszolgálati technikus a közszolgálat széles szakmai vertikumán belül részletesen megismerkedik a közigazgatási tevékenység-terület szabályaival, sajátosságaival, a rendészeti, a magánbiztonsági tevékenység, valamint a rendvédelmi életpálya sajátosságaival, a leendő választott hivatás fontosabb szakmai elemeivel. A képzési folyamat során a gyakorlati képzés keretében a Közigazgatási technikus megismerkedik kormányhivatalok tevékenység-rendszerének, a magánbiztonsági szolgáltató szervezetek, a büntetés-végrehajtás, a katasztrófa-védelem-tűzoltóság, valamint a rendőrség tevékenységének legfontosabb elemeivel.

Kompetencia elvárás: Kiemeli a lényeget, megérti és visszaadja az olvasottakat, felismeri az alapvető összefüggéseket, megérti a kapott információkat, kérdéseket tesz fel, válaszokat ad, megfogalmazza a véleményét, megérti mások kommunikációját, figyelembe veszi mások véleményét, kapcsolatot teremt.Pontos, kontrollált munkát végez, betartja az alapvető viselkedési normákat, tudatosan alkalmazza a metakommunikációs eszközöket.

A szakképzettséggel rendelkező:

 • külső és belső kapcsolattartást és kapcsolat lezárását szolgáló iratokat, leveleket, egyéb dokumentumokat készít, szerkeszt, kezel és tárol;
 • ellátja a feladatkörébe tartozó irodai készletgazdálkodási, adminisztrációs feladatokat;
 • közigazgatási eljárás keretében hivatalból vagy kérelemre hatósági eljárást, vagy hatósági ellenőrzést folytat le;
 • ügyviteli munkafolyamatokat szervez és irányít, iratkezelési feladatokat és adminisztratív teendőket lát el;
 • irodatechnikai, információs és kommunikációs eszközöket kezel és használ;
 • ügyintézői és ügyfélszolgálati feladatokat lát el;
 • feladatkörébe tartozó eljárást folytat le,
 • tájékoztatást ad, adatszolgáltatást végez szóban és írásban;
 • feladatkörébe tartozó közigazgatási ügyekben döntés-előkészítést és támogató feladatokat végez;
 • ellátja a munkakörébe tartozó ügycsoporttal összefüggő feladatokat;
 • önállóan a hatáskörébe tartozó közigazgatási eljárási ügyeket végez;
 • kezeli a felmerülő ügyfélkonfliktusokat.

Ajánlott minden fiatal számára, akinek éreznek magukban elhivatottságot a közrend, közbiztonság a köz, és államigazgatás területén az emberek mindennapi biztonságos életkörülményeinek fenntartásához. Elengedhetetlen, hogy legyen megfelelő számú szakember, aki a társadalom ilyen irányú igényét magas színvonalon tudja biztosítani.

A képzés az alábbi intézményeinkben elérhető:
Déli ASzC Bereczki Máté Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum, Szakképző Iskola
Déli ASzC Csapó Dániel Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

Skip to content