2021.06.15.

Kertésztechnikus

Ágazat megnevezése: Mezőgazdaság és erdészet ágazat

Szakma megnevezése, száma: Kertésztechnikus 5 0812 17 06

A dísznövénytermesztő, virágkötő szakember dísznövényeket szaporít, kitermelést, szedést, betakarítást végez; palántát, csemetét állít elő, nevel, gondoz. Előkészíti a szaporítóanyagot, ültet, talajmunkákat, gyomirtást, talajvédelmi munkát, tápanyag-utánpótlást, öntözést, növényápolási munkákat végez. Szakszerűen használja,  működteti  és  karbantartja  a tevékenység végzéséhez szükséges gépeket, eszközöket, berendezéseket. Betartja a dísznövénytermesztéshez kapcsolódó munka-, tűz-, baleset- és környezetvédelmi előírásokat. Előkészíti és lebonyolítja a virágeladást. Termesztési feladatokat ellátó személyeket, csoportokat irányít. Önálló vállalkozást alapít és működtet.

A gyógynövénytermesztő szakember elvégzi a gyógy-és fűszernövények termesztéséhez szükséges talaj-előkészítési, tápanyag-utánpótlási munkákat. Gyógy-és fűszernövényeket szaporít, telepít. Véghezviszi a gyógy-és fűszernövények ápolási munkáit. Betakarítja a gyógy- és fűszernövényeket. Lebonyolítja a begyűjtött vagy termesztett gyógy-és fűszernövények elsődleges feldolgozását. Önálló vállalkozást alapít és működtet.

A gyümölcstermesztő szakember gyümölcs- és szőlőtermő növényeket telepít. Ültetvényt létesít, ápol,  fenntart.  Előállítja a szőlő- és gyümölcstermő növények szaporítóanyagát: Szakszerűen műveli az ültetvények talaját. Tápanyag- gazdálkodási tevékenységet végez. Öntözőberendezést üzemeltet. A gyümölcs és szőlőültetvényben   zöldmunkákat   és   növényvédelmi   munkát   végez.   Gyümölcsöt,   szőlőt betakarít, manipulál, csomagol, feldolgozóba, tárolóba szállít. Ellátja a gyümölcs- és a szőlőtermesztés munka-, tűz- és környezetvédelmi feladatait. Önálló vállalkozást alapít és működtet.

A Parképítő és – fenntartó szakember kerti lépcsőket, út- és térburkolatokat épít, kerti vízarchitektúrákat, kisarchitektúrákat, öntözőrendszereket létesít, telepít, valamint kerti fa- és fémszerkezeteket, kerítéseket, kapukat, pergolákat, lugasokat, fa teraszokat létesít. Növényeket telepít és zöldfelületeket fenntart, házikertekhez készít tervlapokat és gépi látványterveket. Építési és művezetői feladatokat lát el  Önálló vállalkozást alapít és működtet.

A zöldségtermesztő szakember zöldségnövényeket termeszt, szaporít, ültet, ápol, betakarít. csomagolja, szállítja, tárolja a zöldségnövényeket. Zöldség vetőmag termesztési feladatokat végez. Elvégzi a zöldségtermesztés munkafolyamatainak tervezését, szervezését. Termesztési feladatokat ellátó személyeket, csoportokat irányít. Tervet, kalkulációt, dokumentációt készít. Önálló vállalkozást alapít és működtet.

Kompetenciaelvárás:

A természet szeretete, állóképesség, jó fizikum, kézügyesség, szervező készség és csapatmunka.

A szakképzettséggel rendelkező képes:

 • vállalkozást alapítani/működtetni/ megszüntetni,
 • tervet készíteni, kalkulációt végezni,
 • támogatást igényelni,
 • előkészítő tevékenységet végezni, végeztetni,
 • növényápolást végezni, végeztetni,
 • eszközöket, gépeket használni, üzemeltetni és karbantartani,
 • munkavédelmi előírásokat betartani,
 • technológiai előírások szerint dolgozni, dolgoztatni,
 • dokumentációkat használni, készíteni, készíttetni,
 • irányítási, szervezési feladatokat ellátni,
 • szaporítóanyagot előállítani, előállíttatni,
 • dísznövénytermesztési feladatokat végezni, végeztetni,
 • gyümölcstermesztési feladatokat végezni, végeztetni,
 • szőlőtermesztési feladatokat végezni, végeztetni,
 • zöldségtermesztési feladatokat végezni, végeztetni,
 • növényvédelmi feladatokat végezni, végeztetni,
 • növénytermesztési feladatokat végezni, végeztetni,
 • vetőmag termesztési feladatokat végezni,
 • értékesítést végezni, végeztetni,
 • környezetkímélő gazdálkodást folytatni,
 • munkája során betartani és betartatni a tűzvédelmi és munkavédelmi szabályokat,
 • gondoskodni a környezetvédelmi szabályok betartásáról.

A képzés az alábbi intézményeinkben elérhető:
Déli ASzC Apponyi Sándor Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium
Déli ASzC Sellyei Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium
Déli ASzC Teleki Zsigmond Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium
Déli ASzC Bereczki Máté Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum, Szakképző Iskola
Déli ASzC Kocsis Pál Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Technikum és Szakképző Iskola

Skip to content