2021.06.15.

Déli ASzC Csapó Dániel Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

Igazgató: Fülöp Mónika
Cím: 7100 Szekszárd, Palánk 19., Pf.: 61.
Tel: +36 74 311-277
Fax: +36 74 311-675
E-mail: csapo.szekszard@deliaszc.hu
Weblap címe: http://csaposuli.hu/

90 ÉVE A MEZŐGAZDASÁG SZOLGÁLATÁBAN

Földrajzi környezetünk

Iskolánk Tolna megye legnagyobb mezőgazdasági iskolája, Szekszárdtól mintegy 5 km-re északkeleti irányban található. A várostól, valamint az egyéb ipari létesítményektől való távolság pozitív hatása, hogy egészséges, szennyeződésektől mentes környezetet biztosít tanulóink számára. Ez a tényező összhangban van környezettudatos nevelési elveinkkel. 

Múltunk

Intézményünkben-amely mai nevét 1961-ben vette fel- az első tanév 1929. október elsejével indult. Ekkor még a Magyar Királyi Földmíves Iskola nevet viselte, amit hamarosan a Magyar Királyi Mezőgazdasági Szakiskola megnevezés követett. Az akkori törekvés tovább él napjaink célkitűzéseiben is: a mezőgazdaság fejlődéséhez, piacképessé válásához szükség van a szakmai oktatás korszerűsítésére, átszervezésére, jólképzett szakemberek képzésére. 

Arculatunk

Ahogy a múltban, úgy mindennapjainkban is elméleti, valamint gyakorlati síkon zajlik a tanulók képzése. A belső gyakorlatok az állattartó telepen, kertészetünkben, szántóterületeken, a vágóponton és a tankonyhán zajlanak, mindezek mellett felsőbbéveseinknek külső partnereink üzemeit is választhatják gyakorlati helyként. Ezen felül pályázataink révén diákjainknak-külföldi gazdálkodókkal való együttműködésünknek köszönhetően- lehetőségük nyílik korszerű szakmai tapasztalatok szerzésére. Tanulóink időről időre elismerésekkel gazdagodva térnek vissza a különböző regionális, valamint országos versenyekről. Intézményünk elkötelezett támogatója a környezetvédelemnek, így 2014-ben elnyerte az Örökös Ökoiskola címet. A mezőgazdasági vonal mellett nagy múltra tekint vissza rendészeti képzésünk, melynek színvonalát számos rangos versenyen elért eredmény mutatja. Pedagógiai munkánkat a Csapó Dániel Alapítvány is segíti. 

Céljaink

Mivel iskolánk elsősorban mezőgazdasági és élelmiszeripari profilú, ezért magasan képzett, gyakorlatban használható szaktudással rendelkező diákok képzését tűzzük ki célul. Ennek eléréshez mindennapjainkban prioritást jelent a korszerű technológiák megismertetése és alkalmazása. Fontosnak tartjuk a hiányszakmák munkaerőpótlását is. Törekvéseinket támogatja többek között kollégiumunk, ahol igyekszünk biztonságos, otthonos környezetet kialakítani, segítjük a tanulók személyiségfejlődését, választott pályájukra való felkészülését, ezen kívül egészséges emberi kapcsolatok és társadalmilag elfogadott értékrend kialakítására törekszünk.

Skip to content