2021.07.26.

Mezőgazdasági technikus

Ágazat: Mezőgazdaság és erdészet

Szakma megnevezése, száma: Mezőgazdasági technikus, 5 0811 17 09

 • Állattenyésztő szakmairány
 • Növénytermesztő szakmairány

Mezőgazdaság és erdészet ágazat 5 éves képzése, amely érettségivel és technikus szintű szakképzettség megszerzésével zárul. Választható szakmairányok: Állattenyésztő szakmairány, Növénytermesztő szakmairány.A mezőgazdasági technikus a növénytermesztési, állattenyésztési, az azokhoz kapcsolódó műszaki, gazdálkodási szakterületen önálló feladatokat végez és végeztet, munkacsoportokat irányít. A végzett szakemberek képesek a növénytermesztés és állattenyésztés terén a korszerű agronómiai és technikai eljárások alkalmazásával a piac igényeinek megfelelő minőségi mezőgazdasági termékek gazdaságos előállítására, valamint a termelés menedzselésére

Kompetenciaelvárás:

Általános mezőgazdasági munkákhoz való affinitás. Csoportmunka keretében vezetői képességek megléte, gyors és hatékony döntések meghozatala, a modern technológiák megismerésének, alkalmazásának képessége.

A szakképzettséggel rendelkező képes:

 • mezőgazdasági vállalkozásban alkalmazottként technikusi tevékenységet folytatni
 • piackutatáson alapulóan megtervezni, elindítani vállalkozását
 • anyagbeszerzési, készletezési és értékesítési tevékenységet folytatni
 • beállítani, ellenőrizni, karbantartani és üzemeltetni a mezőgazdaságban alkalmazott erő- és munkagépeket, kezeli a precíziós gazdálkodást segítő elektronikai berendezéseket;
 • a fontosabb gazdasági állatfajok tartási, takarmányozási, tenyésztési feladatait elvégezni
 • a fontosabb zöldség- és gyümölcsfajok, szőlő kiskerti termesztését elvégezni
 • környezetkímélő termelési technológiákat alkalmazni
 • a mezőgazdasági termelés tervezését, szervezését elvégzni
 • mezőgazdasági termelési feladatokat ellátó személyek, csoportok irányítását végzni.

Ez a képzés azon fiatalok részére ajánlott, akik a modern nagyüzemi mezőgazdaságban használatos új technológiák, elvárások és irányvonalak megismerése után vezető pozícióban szeretnének hozzájárulni a mezőgazdasági termelés minőségi irányításához.

A képzés az alábbi intézményeinkben elérhető:
Déli ASzC Móricz Zsigmond Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium
Déli ASzC Ujhelyi Imre Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium
Déli ASzC Jánoshalmai Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium
Déli ASzC Kiskunfélegyházi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium
Déli ASzC Csapó Dániel Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

Sportedző-sportszervező

Ágazat megnevezése: Sport

Szakma megnevezése, száma: Sportedző-sportszervező, 5 1014 20 02

Sport ágazat 5 éves képzése, amely érettségi és technikusi szintű szakképzettség megszerzésével zárul.Választható sportágak: a szakképzettség megszerzésére irányuló képzés azokban a sportágakban szervezhető, amelyekben a sportról szóló 2004. évi I. törvényben foglaltaknak megfelelő országos sportági szakszövetség vagy az országos sportági szakszövetség feladatait ellátó országos sportági szövetség működik.
A sportedző-sportszervező szakember sportág-specifikusan, célirányosan tervezi, szervezi és irányítja a sportolók, csapatok rövid-, közép- és hosszú távú felkészítését és versenyeztetését. Megtanítja a sportág technikai, taktikai és játékrendszer-ismereteit, játék- és versenyszabályait. Értékeli a sportolók edzéseken és a versenyeken nyújtott teljesítményét, a korszerű pedagógiai és edzéselvek, edzésmódszerek figyelembe- vételével fejleszti teljesítőképességüket és teljesítőkészségüket. Edzőmérkőzéseket és -versenyeket, illetve edzőtáborokat, valamint egyéb sportrendezvényeket szervez.
Rekreációs szakemberként részt vesz az amatőr sportolók foglalkozásai, versenyei szervezésében, irányításában. Tanácsaival segíti az egészséges életmódra törekvők sportolási programjának összeállítását.
Vezetési, szervezési és pénzügyi tanulmányaira alapozva részt vesz sportklubok, szakosztályok munkájában, irányításában. Sporthoz és rekreációhoz kapcsolódó rendezvényeket szervez.

Kompetencia elvárás: Ügyes mozgás, a választható sportágban való sportolói jártasság, jó fizikum, jó kommunikációs készség, szakmai fejlődés irányítása.

A szakképzettséggel rendelkező:

 • a választott sportág mozgásformáit szakszerűen bemutatja, elemzi, eredményesen oktatja;
 • a sportági mozgástechnikák végrehajtásakor előforduló hibákat felismeri, javítja;
 • a sportolók képességeit és erőnlétét szakszerűen felméri, értékeli;
 • az életkori sajátosságok, valamint az egyéni adottságok figyelembevételével tanítványai sportág specifikus felkészítését, versenyzését megtervezi és irányítja;
 • a sportolók teljesítményét értékeli;
 • a tehetséggondozás korszerű elveit és módszereit alkalmazza;
 • különböző ciklusú edzésterveket készít;
 • sporteseményeket, mérkőzéseket, versenyeket, táborokat szervez;
 • a munkakörével együtt járó szervezési, pénzügyi, adminisztratív és marketing feladatokat ellát;
 • szükség esetén szakszerű segítséget-és elsősegélyt nyújt.
 • Ajánlott minden fiatal számára, akinek a sport, a sportolás iránti elkötelezettsége oly mértékű, hogy szívesen választja ezt a területet hivatásául.

A képzés az alábbi intézményeinkben elérhető:
Déli ASzC Bereczki Máté Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum, Szakképző Iskola

Sütő- és cukrászipari technikus

Ágazat megnevezése: Élelmiszeripari ágazat

Szakma megnevezése, száma: Sütő- és cukrászipari technikus, 5 0721 05 13

Élelmiszeripar ágazat 5 éves képzése, amely érettségivel és technikus szintű szakképzettség megszerzésével zárul.
A sütő- és cukrászipari technikus képesítéssel rendelkező szakember rendelkezik a pék és a cukrász szakma alapjainak ismereteivel is. Keresett szakma, hiszen a vállalkozásoknak is nagy szükségük van a sokrétű szakmai tudással rendelkező szakemberekre. A technikus képesítés birtokában jó áttekintőképességgel, irányítóképességgel és az ehhez szükséges magasabb szintű szakmai tudással kell rendelkezni.

Kompetenciaelvárás:

Kézügyesség, színlátás, ízérzékelés, csapatmunka, együttműködés.

A szakképzettséggel rendelkező:

 • cukrásztechnológiai alapműveleteket végez;
 • sütőipari és cukrászati késztermékeket készít;
 • diétás és különleges táplálkozási igényű termékeket készít;
 • sütőipari és cukrászati termékeket minősít;
 • sütőipari és cukrásztechnológiai alapműveleteket végez;
 • péktermékeket készít;
 • termeléstervezési és szervezési feladatokat végez;
 • minőségbiztosítási dokumentumokat vezet;
 • minőségbiztosítási ellenőrzéseket végez;
 • gyártásközi fizikai, kémiai, érzékszervi vizsgálatokat végez, a késztermékeket ellenőrzi és minősíti;
 • technológiai berendezéseket, gépeket beállít, üzemeltet;
 • a termékgyártás víz- és energiagazdálkodását megszervezi;
 • részt vesz a személyi és az üzemi technológiai higiénia ellenőrzésében;
 • a melléktermékeket, hulladékokat kezeli, esetleg hasznosítja.

Ajánlott minden fiatal számára, aki szereti a szervezést, a gépeket, érdekli az édességek, a süteménykészítés, a kenyérfélék és a péksütemények előállítása. Azoknak is ajánlott, akik szakirányú felsőfokú végzettséget szeretnének szerezni.

A képzés az alábbi intézményeinkben elérhető:
Déli ASzC Kinizsi Pál Élelmiszeripari Technikum és Szakképző Iskola
Déli ASzC Kiskunfélegyházi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

Skip to content