2021.06.15.

Technikum

A Technikum választás újdonsága, előnyei:
Először ágazatot választ a tanuló, amivel 2 évig ismerkedik, melynek végén ágazati alapvizsgát tesz.
10. évfolyam után történik a szakmaválasztás.
Az 5. év elvégzése után egyszerre kap érettségi bizonyítványt és technikusi oklevelet a tanuló. Úgy lehet középiskolás, hogy kapsz ösztöndíjat, duális képzés esetén pedig munkaszerződést ajánl a vállalat, vagyis jövedelme lesz.
Matematikából, magyarból, történelemből, valamint egy idegen nyelvből ugyanaz a tananyagtartalom, mint a gimnáziumban. Ezekből a közismereti tantárgyakból érettségi vizsgával zárul az oktatás, előrehozott érettségi lehetőséggel.
A nyelvvizsga megszerzésére van mód – hasonlóan a gimnáziumhoz-, de itt egy nyelvet kell kötelezően tanulni. Az iskolák egyedi ajánlatában lehet több nyelvtanulási lehetőség is.
Nem kell ötödik érettségi tantárgyat választani, mivel a szakmai vizsga lesz az ötödik érettségi tantárgy. A technikusi vizsga emelt szintű érettségi tantárgynak számít.

Bor- és pezsgőgyártó technikus

Ágazat megnevezése: Élelmiszeripar ágazat

Szakma megnevezése, száma: Bor- és pezsgőgyártó technikus, 5 0721 05 01

Élelmiszeripar ágazat 5 éves képzése, amely érettségivel és technikus szintű szakképzettség megszerzésével zárul.
A bor- és pezsgőgyártó technikus közreműködik a szőlőtermesztés, a borkészítés, a pezsgőgyártás területén mikro-, kis-, közép- és nagyvállalkozásokban a termelés irányításában, szervezésében, a termékek menedzselésében. Csoportvezetői, pincemesteri, üzemi technológusi feladatokat lát el. Képes önálló vállalkozás indítására és működtetésére. A borturizmusba kapcsolódva önálló vendéglátási feladatokat végez. A technikus képesítés birtokában jó áttekintőképességgel, irányító képességgel és az ehhez szükséges magasabb szintű szakmai tudással kell rendelkezniük.

A szakképzettséggel rendelkező képes:

 • elvégezni és irányítani a szőlő éves munkáit,
 • megtervezni és irányítani a szőlő betakarítását,
 • elvégezni és irányítani a szőlő átvételét, feldolgozását,
 • elvégezni és irányítani a must kezelését, javítását, tartósítását,
 • mustot erjeszteni, fehér- és vörösbort készíteni,
 • bort tárolni, kezelni,
 • borkülönlegességeket készíteni,
 • szénsavas borokat készíteni,
 • bort palackozni,
 • bort minősíteni érzékszervi és laboratóriumi vizsgálatokkal,
 • gyártási és hatósági dokumentációkat vezetni,
 • bormarketing, borturizmus feladatait tervezni, végezni,
 • munkája során betartani és betartatni a tűzvédelmi, munkavédelmi szabályokat,
 • gondoskodni a hulladékok, veszélyes hulladékok szabályszerű elhelyezéséről,
 • betartani és betartatni a higiéniai szabályokat,
 • baleset esetén az előírások szerint eljárni.

A képzés az alábbi intézményeinkben elérhető:
Déli ASzC Teleki Zsigmond Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

Élelmiszer-ellenőrzési technikus

Ágazat megnevezése: Élelmiszeripar ágazat

Szakma megnevezése, száma: Élelmiszer-ellenőrzési technikus, 5 0721 05 03

Élelmiszeripar ágazat 5 éves képzése, amely érettségivel és technikus szintű szakképzettség megszerzésével zárul.
Az élelmiszer-ellenőrzési technikus rendelkezik a teljes élelmiszeripart átfogó ismeretekkel. A különböző élelmiszerek és az azokhoz szükséges alapanyagok félkész termékek, csomagolóanyagok eltérő tulajdonságainak (analitikai, mikrobiológiai, érzékszer-vi) eltérő tulajdonságainak vizsgálatait végzi.
Ismernie kell a különböző élelmiszeripari műveletek hatásait, az azokat befolyásoló tényezőket. Munkája kiterjed a technológiai folyamatok ellenőrzésére is. Jól végzett munkájával hozzájárul a biztonságos élelmiszerek előállításához.

Kompetenciaelvárás:

Pontosság, önbizalom, türelem, megbízhatóság, kezdeményezőképesség, elkötelezettség, színlátás, ízérzékelés, csapatmunka.

A szakképzettséggel rendelkező

 • a munkaterületet előkészíti;
 • mintát vesz;
 • minták előkészítését végzi;
 • a munkafolyamatot előkészíti;
 • laboratóriumi méréseket végez;
 • laboratóriumi eszközöket, műszereket használ;
 • minták összetételének minőségi meghatározását végzi;
 • minták összetételének mennyiségi meghatározását végzi;
 • adminisztrációs munkát végez;
 • a vizsgált mintát a kapott eredmények alapján minősíti;
 • technológiai utasításokat, környezetvédelmi, minőségbiztosítási, higiéniai előírásokat tart be és tartat be;
 • élelmiszer-higiéniai, hatósági, járványvédelmi és szolgáltató tevékenységet végez;
 • élelmiszer-biztonságot ellenőriz (üzemben és laborban).

Ajánlott azoknak a fiataloknak, akik műszaki érdeklődésűek, szeretnek gépekkel foglalkozni és kíváncsiak az élelmiszerek előállítására is.

A képzés az alábbi intézményeinkben elérhető:
Déli ASzC Kinizsi Pál Élelmiszeripari Technikum és Szakképző Iskola

Erdésztechnikus

Ágazat megnevezése: Mezőgazdaság és erdészet

Szakma megnevezése, száma: Erdésztechnikus, 5 0821 17 02

 • Erdőgazdálkodás szakmairány
 • Vadgazdálkodás szakmairány

Mezőgazdaság és erdészet és a vadgazdálkodás területének 5 éves képzése, amely érettségivel és technikus szintű szakképzettség megszerzésével zárul. Választható szakmairányok: Erdőgazdálkodás, Vadgazdálkodás.Az erdésztechnikus az erdőgazdálkodás, a vadgazdálkodás és a természetvédelem területén középfokú végzettséget igénylő munkaköröket, középszintű vezetői feladatokat lát el. Együtt-működik a munkahelyi vezetőkkel, közreműködik a szakmai feladatok végrehajtásában, vállalkozók, beosztottak munkájának szervezésében, irányításában.

Kompetenciaelvárás: Ügyes mozgás, állóképesség, jó fizikum, vezetőképesség, jó tájékozódás, kitartás, szakmai elhivatottság.

A szakképzettséggel rendelkező:

 • ismeri az erdei ökoszisztéma tényezői összetett működését;
 • tud erdészeti szaporítóanyagot előállítani;
 • tud talajvizsgálatot, meteorológiai méréseket végezni;
 • ismeri az erdészeti szaporítóanyag előállítás hagyományos és korszerű technológiáit;
 • szervezi, irányítja és közreműködik az erdőművelési munkákban;
 • erdősítési munkákat szervez és irányít;
 • ismeri a legfontosabb rovar-és gombakárosítókat, ellátja az erdővédelmi feladatokat;
 • irányítja, esetenként elvégzi a fakitermelési munkákat;
 • elvégzi a fatömegbecsléseket;
 • kezeli és karbantartja az erdőgazdasági erő-és munkagépeket;
 • alkalmazza a digitális eszközöket az erdőben;
 • vadgazdálkodási és vadvédelmi feladatokat lát el;
 • közreműködik a vadászatokban, szervezi a vadásztatást;
 • gondoskodik az élőhelyfejlesztésről;
 • természetvédelmi feladatokat lát el;
 • adminisztrációs tevékenységet végez az erdőgazdálkodásban és a vadgazdálkodásban;
 • piackutatáson alapulóan megtervezi, elindítja és működteti a mezőgazdasági vállalkozást.

A képzés az alábbi intézményeinkben elérhető:
Déli ASzC Széchenyi Zsigmond Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium
Intézményi sajátosságok: az erdőgazdálkodási gyakorlatokat a tangazdaságban, erdészeti tanpályán és a SEFAG Zrt. Marcali Erdészeti Igazgatóságának két tankerületében; a vadgazdálkodási gyakorlatokat az intézményi vadászterületen, az iskolai vadasparkban végzik a tanulók és a képzésben részt vevő személyek.

Erjedés- és üdítőital-ipari technikus

Ágazat megnevezése: Élelmiszeripar ágazat

Szakma megnevezése, száma: Erjedés- és üdítőital-ipari technikus, 5 0721 05 06

Középvezetői feladatokat lát el a kis-és nagyüzemi termékgyártás területén. Teljes körűen ismeri az erjedés-és üdítőital-ipari technológiai folyamatokat, az egyes technológiai lépések késztermékre gyakorolt hatását és a termékgyártáshoz alkalmazott gépeket, berendezéseket. Elvégzi az erjedés-és üdítőital-ipari alapanyagok mennyiségi-és minőségi átvételét, vizsgálatát, dokumentálását. Felügyeli gyümölcspálinka és szesz, szeszesital, maláta, sör szikvíz, üdítőital, ásványvíz, keményítő és keményítő hidrolizátum, sütőélesztő, ecet gyártásának folyamatait, minősíti a késztermékeket és működteti a technológiai folyamathoz kapcsolódó minőségbiztosítási rendszert. Ismeri és alkalmazza a jövedéki termékekre, vonatkozó törvényi előírásokat és kötelezettségeket. Munkáját a gazdaságossági elvek, minőségbiztosítási, élelmiszerhigiéniai, technológiai, tűz-munka-és környezetvédelmi és egyéb vonatkozó előírások betartásával végzi. Erjedésipari vállalkozást indít, működtet, termékeket értékesít a törvényi előírások ismeretében.

A szakképzettséggel rendelkező képes:

 • alapanyag átvételt, minősítést és előkészítést végezni,
 • üdítőitalt gyártani,
 • szeszesitalt gyártani,
 • keményítőt és keményítő hidrolizátumot gyártani,
 • sütőélesztőt gyártani,
 • ecetet gyártani,
 • malátát és sört gyártani,
 • gyümölcspálinkát és szeszt gyártani,
 • műszaki feladatokat ellátni,
 • élelmiszerbiztonsági és üzembiztonsági feladatokat ellátni.

A képzés az alábbi intézményeinkben elérhető:
Déli ASzC Teleki Zsigmond Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

Húsipari technikus

Ágazat megnevezése: Élelmiszeripar ágazat

Szakma megnevezése, száma: Húsipari technikus, 5 0721 05 09

Élelmiszeripar ágazat 5 éves képzése, amely érettségivel és technikus szintű szakképzettség megszerzésével zárul.
A húsipari technikus szaktudásával biztonságos húsok és hústartalmú élelmiszerek jutnak el a fogyasztókhoz. Önállóan vagy mérnöki irányítással, élelmiszeripari üzemekben vagy laboratóriumokban, az élelmiszer alapanyagainak minőségi és mennyiségi átvételében, vizsgálatában, feldolgozásában, tárolási és csomagolási munkáiban vesz részt a hús- és baromfi-feldolgozás területén. A technikus képesítés birtokában jó áttekintőképességgel, irányító képességgel és az ehhez szükséges magasabb szintű szakmai tudással kell rendelkezniük.

Kompetenciaelvárás:

Megbízhatóság, önállóság, pontosság, színlátás, ízérzékelés, csapatmunka.

A szakképzettséggel rendelkező

 • átveszi, minősíti, tisztítja, kezeli az alapanyagokat, ellenőrzi a minőségüket;
 • elvégzi a gyártásközi fizikai, kémiai, érzékszervi vizsgálatokat, ellenőrzi a késztermékek minőségét és csomagolását;
 • beállítja, ellenőrzi és üzemelteti a technológiai berendezéseket, gépeket;
 • irányítja és ellenőrzi a gyártási folyamatokat és műveleteket;
 • a gyártmányfejlesztésben kisebb részfeladatokat lát el;
 • megszervezi az üzem víz- és energiagazdálkodását;
 • részt vesz a személyi és az üzemi technológiai higiénia ellenőrzésében;
 • részt vesz minőségbiztosítással kapcsolatos tevékenységekben.

Ajánlott minden fiatal számára, akit érdekel a húsfeldolgozás, a hagyományos és korszerű húskészítmények előállítása.

A képzés az alábbi intézményeinkben elérhető:
Déli ASzC Kinizsi Pál Élelmiszeripari Technikum és Szakképző Iskola
Déli ASzC Kiskunfélegyházi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium
Déli ASzC Csapó Dániel Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

Kertésztechnikus

Ágazat megnevezése: Mezőgazdaság és erdészet ágazat

Szakma megnevezése, száma: Kertésztechnikus 5 0812 17 06

A dísznövénytermesztő, virágkötő szakember dísznövényeket szaporít, kitermelést, szedést, betakarítást végez; palántát, csemetét állít elő, nevel, gondoz. Előkészíti a szaporítóanyagot, ültet, talajmunkákat, gyomirtást, talajvédelmi munkát, tápanyag-utánpótlást, öntözést, növényápolási munkákat végez. Szakszerűen használja,  működteti  és  karbantartja  a tevékenység végzéséhez szükséges gépeket, eszközöket, berendezéseket. Betartja a dísznövénytermesztéshez kapcsolódó munka-, tűz-, baleset- és környezetvédelmi előírásokat. Előkészíti és lebonyolítja a virágeladást. Termesztési feladatokat ellátó személyeket, csoportokat irányít. Önálló vállalkozást alapít és működtet.

A gyógynövénytermesztő szakember elvégzi a gyógy-és fűszernövények termesztéséhez szükséges talaj-előkészítési, tápanyag-utánpótlási munkákat. Gyógy-és fűszernövényeket szaporít, telepít. Véghezviszi a gyógy-és fűszernövények ápolási munkáit. Betakarítja a gyógy- és fűszernövényeket. Lebonyolítja a begyűjtött vagy termesztett gyógy-és fűszernövények elsődleges feldolgozását. Önálló vállalkozást alapít és működtet.

A gyümölcstermesztő szakember gyümölcs- és szőlőtermő növényeket telepít. Ültetvényt létesít, ápol,  fenntart.  Előállítja a szőlő- és gyümölcstermő növények szaporítóanyagát: Szakszerűen műveli az ültetvények talaját. Tápanyag- gazdálkodási tevékenységet végez. Öntözőberendezést üzemeltet. A gyümölcs és szőlőültetvényben   zöldmunkákat   és   növényvédelmi   munkát   végez.   Gyümölcsöt,   szőlőt betakarít, manipulál, csomagol, feldolgozóba, tárolóba szállít. Ellátja a gyümölcs- és a szőlőtermesztés munka-, tűz- és környezetvédelmi feladatait. Önálló vállalkozást alapít és működtet.

A Parképítő és – fenntartó szakember kerti lépcsőket, út- és térburkolatokat épít, kerti vízarchitektúrákat, kisarchitektúrákat, öntözőrendszereket létesít, telepít, valamint kerti fa- és fémszerkezeteket, kerítéseket, kapukat, pergolákat, lugasokat, fa teraszokat létesít. Növényeket telepít és zöldfelületeket fenntart, házikertekhez készít tervlapokat és gépi látványterveket. Építési és művezetői feladatokat lát el  Önálló vállalkozást alapít és működtet.

A zöldségtermesztő szakember zöldségnövényeket termeszt, szaporít, ültet, ápol, betakarít. csomagolja, szállítja, tárolja a zöldségnövényeket. Zöldség vetőmag termesztési feladatokat végez. Elvégzi a zöldségtermesztés munkafolyamatainak tervezését, szervezését. Termesztési feladatokat ellátó személyeket, csoportokat irányít. Tervet, kalkulációt, dokumentációt készít. Önálló vállalkozást alapít és működtet.

Kompetenciaelvárás:

A természet szeretete, állóképesség, jó fizikum, kézügyesség, szervező készség és csapatmunka.

A szakképzettséggel rendelkező képes:

 • vállalkozást alapítani/működtetni/ megszüntetni,
 • tervet készíteni, kalkulációt végezni,
 • támogatást igényelni,
 • előkészítő tevékenységet végezni, végeztetni,
 • növényápolást végezni, végeztetni,
 • eszközöket, gépeket használni, üzemeltetni és karbantartani,
 • munkavédelmi előírásokat betartani,
 • technológiai előírások szerint dolgozni, dolgoztatni,
 • dokumentációkat használni, készíteni, készíttetni,
 • irányítási, szervezési feladatokat ellátni,
 • szaporítóanyagot előállítani, előállíttatni,
 • dísznövénytermesztési feladatokat végezni, végeztetni,
 • gyümölcstermesztési feladatokat végezni, végeztetni,
 • szőlőtermesztési feladatokat végezni, végeztetni,
 • zöldségtermesztési feladatokat végezni, végeztetni,
 • növényvédelmi feladatokat végezni, végeztetni,
 • növénytermesztési feladatokat végezni, végeztetni,
 • vetőmag termesztési feladatokat végezni,
 • értékesítést végezni, végeztetni,
 • környezetkímélő gazdálkodást folytatni,
 • munkája során betartani és betartatni a tűzvédelmi és munkavédelmi szabályokat,
 • gondoskodni a környezetvédelmi szabályok betartásáról.

A képzés az alábbi intézményeinkben elérhető:
Déli ASzC Apponyi Sándor Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium
Déli ASzC Sellyei Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium
Déli ASzC Teleki Zsigmond Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium
Déli ASzC Bereczki Máté Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum, Szakképző Iskola
Déli ASzC Kocsis Pál Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Technikum és Szakképző Iskola

Környezetvédelmi technikus

Ágazat megnevezése: Környezetvédelem és vízügy

Szakma megnevezése, száma: Környezetvédelmi technikus, 5 0712 14 02

Környezetvédelem és vízügy ágazat 5 éves képzése, amely érettségivel és technikus szintű szakképzettség megszerzésével zárul. Választható szakmairányok: Természetvédelem szakmairány, Hulladékhasznosító, -feldolgozó szakmairány, Környezetvédelem szakmairány, Igazgatás szakmairány. Napjainkban egyre fontosabb feladat a környezet védelme. A környezetvédelmi technikus ismeri a környezeti elemeket. Önállóan vagy mérnöki irányítással mérőműszerek segítségével megállapítja a környezetszennyező anyagok és egyéb egészségkárosító tényezők nagyságát.
Hulladék feldolgozási és –hasznosítási területen tervezési, szervezési, irányítási tevékenységeket lát el, igazgatási feladatként környezetvédelmi adatokat tart nyilván és adatszolgáltatást teljesít online felületen, valamint települési környezetvédelmi programokat készít, a természetvédelemben védett fajokat vizsgál, természeti értékeket mér fel. Munkáját üzemben, laboratóriumban és terepi körülmények között végzi. A környezetvédelem olyan tevékenység, ami által óvjuk és megőrizzük a természetet, az élővilágot, ebben jelentős szerepe lehet a környezetvédelmi technikusoknak.

Kompetenciaelvárás:
Társas, kultúraközi érzékenység, kritikai gondolkodás, kreatív gondolkodás, csapatmunka, a környezeti problémák gazdasági, ökológiai és társadalmi következményei iránti érdeklődé

A szakképzettséggel rendelkező

 • alkalmazza a szakmai előírásokat, kezeli a környezeti adatokat, nyilvántartja a kibocsátásokat;
 • nyilvántartja a védett természeti értékeket, a szennyezett területeket;
 • részt vesz környezetvédelmi tervek készítésében;
 • kapcsolatot tart a környezet- és természetvédelmi és vízügyi hatóságokkal, önkormányzati területen a lakossággal;
 • részt vesz pályázatírási munkákban;
 • közreműködik levegő-, víz- és talajvédelmi feladatokban;
 • részt vesz természetvédelmi, hulladékgazdálkodási, szennyvízkezelési feladatokban;
 • részt vesz zaj- és rezgésmérési feladatokban;
 • részt vesz környezetvédelmi ellenőrzésben, szabálysértési ügyek intézésében;
 • közreműködik a környezet- és természetvédelmi jogszabályok, biztonságtechnikai előírások betartatásában.

Ajánlott minden fiatal számára, aki szereti a környezetet, szeretne tenni azért, hogy fenntartható, tiszta, egészséges környezetben éljünk.

A képzés az alábbi intézményeinkben elérhető:
Déli ASzC Kocsis Pál Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Technikum és Szakképző Iskola
Déli ASzC Kinizsi Pál Élelmiszeripari Technikum és Szakképző Iskola

Közszolgálati technikus

Ágazat megnevezése: Rendészet és közszolgálat

Szakma megnevezése, száma: Közszolgálati technikus, 5 0413 18 01

Rendészet és közszolgálat ágazat 5 éves képzése, amely szakképzettség megszerzésével zárul. Választható szakmairányok: Közigazgatási ügyintéző szakmairány, Rendészeti technikus szakmairány. A Közszolgálati technikus a közszolgálat széles szakmai vertikumán belül részletesen megismerkedik a közigazgatási tevékenység-terület szabályaival, sajátosságaival, a rendészeti, a magánbiztonsági tevékenység, valamint a rendvédelmi életpálya sajátosságaival, a leendő választott hivatás fontosabb szakmai elemeivel. A képzési folyamat során a gyakorlati képzés keretében a Közigazgatási technikus megismerkedik kormányhivatalok tevékenység-rendszerének, a magánbiztonsági szolgáltató szervezetek, a büntetés-végrehajtás, a katasztrófa-védelem-tűzoltóság, valamint a rendőrség tevékenységének legfontosabb elemeivel.

Kompetencia elvárás: Kiemeli a lényeget, megérti és visszaadja az olvasottakat, felismeri az alapvető összefüggéseket, megérti a kapott információkat, kérdéseket tesz fel, válaszokat ad, megfogalmazza a véleményét, megérti mások kommunikációját, figyelembe veszi mások véleményét, kapcsolatot teremt.Pontos, kontrollált munkát végez, betartja az alapvető viselkedési normákat, tudatosan alkalmazza a metakommunikációs eszközöket.

A szakképzettséggel rendelkező:

 • külső és belső kapcsolattartást és kapcsolat lezárását szolgáló iratokat, leveleket, egyéb dokumentumokat készít, szerkeszt, kezel és tárol;
 • ellátja a feladatkörébe tartozó irodai készletgazdálkodási, adminisztrációs feladatokat;
 • közigazgatási eljárás keretében hivatalból vagy kérelemre hatósági eljárást, vagy hatósági ellenőrzést folytat le;
 • ügyviteli munkafolyamatokat szervez és irányít, iratkezelési feladatokat és adminisztratív teendőket lát el;
 • irodatechnikai, információs és kommunikációs eszközöket kezel és használ;
 • ügyintézői és ügyfélszolgálati feladatokat lát el;
 • feladatkörébe tartozó eljárást folytat le,
 • tájékoztatást ad, adatszolgáltatást végez szóban és írásban;
 • feladatkörébe tartozó közigazgatási ügyekben döntés-előkészítést és támogató feladatokat végez;
 • ellátja a munkakörébe tartozó ügycsoporttal összefüggő feladatokat;
 • önállóan a hatáskörébe tartozó közigazgatási eljárási ügyeket végez;
 • kezeli a felmerülő ügyfélkonfliktusokat.

Ajánlott minden fiatal számára, akinek éreznek magukban elhivatottságot a közrend, közbiztonság a köz, és államigazgatás területén az emberek mindennapi biztonságos életkörülményeinek fenntartásához. Elengedhetetlen, hogy legyen megfelelő számú szakember, aki a társadalom ilyen irányú igényét magas színvonalon tudja biztosítani.

A képzés az alábbi intézményeinkben elérhető:
Déli ASzC Bereczki Máté Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum, Szakképző Iskola
Déli ASzC Csapó Dániel Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

Mezőgazdasági gépésztechnikus

Ágazat megnevezése: Mezőgazdaság és erdészet

Szakma megnevezése, száma: Mezőgazdasági gépésztechnikus, 5 0810 17 08

Mezőgazdaság és erdészet ágazat agrárgépész területének 5 éves képzése, amely érettségivel és technikus szintű szakképzettség megszerzésével zárul.A mezőgazdasági gépésztechnikus tevékenységére a korszerű, robotizált mezőgazdasági gépekkel történő munkavégzés jellemző.A mezőgazdasági gépésztechnikus előkészíti, üzemelteti és javítja a mezőgazdaságban alkalmazott korszerű erő- és munkagépeket, önjáró betakarítógépeket, mezőgazdasági rakodógépeket. Mezőgazdasági vállalkozóknál, szolgáltatóknál irányítja a mezőgazdasági termelés gépi munkáit, biztosítja a gépüzemfenntartás műszaki feltételeket. A képzés ideje alatt mezőgazdasági gépek közúti vezetéséhez szükséges „T” kategóriás jogosítványt szereznek a képzésben résztvevők.

Kompetenciaelvárás: Precíz munkavégzés, önálló döntéshozatal, jó mozgáskoordináció, kézügyesség, logikus gondolkodás, csapatmunka.

A szakképzettséggel rendelkező:

 • karbantartja a mezőgazdasági erő- és munkagépeket, gépészeti berendezéseket;
 • kiválasztja és előkészíti a mezőgazdasági gépcsoportot, önjáró betakarítógépet az előírt agrotechnikai követelmények szerinti munkák ellátásához;
 • szakszerűen üzemelteti a mezőgazdasági gépeket, traktorokat, kombájnokat, rakodógépeket;
 • mezőgazdasági gép, gépegység állapotát diagnosztikai eszközökkel meghatározza, hibafeltárást végez;
 • elvégzi a mezőgazdasági gépek, gépi berendezések javítását;
 • irányítja a mezőgazdasági termelés gépeinek üzemeltetését, üzemfenntartását;
 • a precíziós gazdálkodást segítő elektronikai rendszereket telepíti és kezelni;
 • piackutatáson alapulóan megtervezi, elindítja és működteti a mezőgazdasági vállalkozást.

A képzés az alábbi intézményeinkben elérhető:
Déli ASzC Apponyi Sándor Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium
Déli ASzC Sellyei Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium
Déli ASzC Bereczki Máté Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum, Szakképző Iskola
Déli ASzC Jánoshalmai Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium
Déli ASzC Széchenyi Zsigmond Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

Intézményi sajátosságok: a mezőgazdasági gyakorlatokat a tangazdaságban (31 hektár szántóterület) vagy külső gyakorlati képzőhelyen végzik a tanulók és a képzésben részt vevő személyek.

Skip to content