2021.07.26.

Álláshirdetés – mezőgazdasági szakos oktató

A Déli Agrárszakképzési Centrum pályázatot hirdet mezőgazdasági szakos oktatói munkakör betöltésére.

A munkaszerződés alapján létrejövő munkaviszony időtartama: határozatlan idejű

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Déli ASzC Csapó Dániel Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium
7100 Szekszárd, Palánk 19.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
Az oktató alapvető feladata a tanuló, illetve a képzésben résztvevő személy szakmai oktatása, illetve szakmai képzése, a képzési és kimeneti követelményekben és a programkövetelményben meghatározott törzsanyag átadása, elsajátításának ellenőrzése, sajátos nevelési igényű tanuló, illetve képzésben résztvevő kiskorú személy esetén az egyéni fejlesztési tervben foglaltak figyelembevételével.

A munkavállaló juttatásai:
Az Szkt. értelmében a szakképző intézmény alkalmazottja a munkaszerződésben meghatározott mértékű munkabérre jogosult.

Pályázati feltételek:

 • mezőgazdasági mérnök végzettség
 • magyar állampolgárság,
 • büntetlen előélet
 • cselekvőképesség

Előnyt jelent:

 • oktatásban szerzett tapasztalat
 • pedagógiai végzettség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • szakmai önéletrajz,
 • motivációs levél,
 • végzettséget igazoló okiratok másolata
 • 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • bérigény megjelöléséről szóló melléklet
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázattal összefüggő kezeléséhez

A munkakör betöltésének várható időpontja:
A munkakör legkorábban 2021. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. 07.30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt  Fülöp Mónika igazgató nyújt, a 70/1996975 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
Elektronikus úton az allaspalyazat@deliaszc.hu és az info@csaposuli.hu email címeken keresztül, egy darab egybeszerkesztett pdf formátumú fájlban.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021.08.06.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázati kiírás visszavonására, illetve arra, hogy az eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

Az állás publikálási időpontja: 2021.07.09-től

Skip to content