2021.07.26.

Álláshirdetés – Magyar – bármely szakos oktató

A Déli Agrárszakképzési Centrum pályázatot hirdet magyar – bármely szakos oktatói munkakör betöltésére.

A munkaszerződés alapján létrejövő munkaviszony időtartama: határozatlan idejű

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Déli ASzC Kocsis Pál Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Technikum és Szakképző Iskola
6000 Kecskemét, Szent Imre utca 9.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
Magyar nyelv és irodalom tantárgy oktatása technikumban illetve magyar nyelv és kommunikáció tantárgy oktatása szakképző iskolában.
Az oktató alapvető feladata a tanuló, illetve a képzésben résztvevő személy szakmai oktatása, illetve szakmai képzése, a képzési és kimeneti követelményekben és a programkövetelményben meghatározott törzsanyag átadása, elsajátításának ellenőrzése, sajátos nevelési igényű tanuló, illetve képzésben résztvevő kiskorú személy esetén az egyéni fejlesztési tervben foglaltak figyelembevételével.

A munkavállaló juttatásai:
Az Szkt. értelmében a szakképző intézmény alkalmazottja a munkaszerződésben meghatározott mértékű munkabérre jogosult.

Pályázati feltételek:

 • magyar – bármely szakos középiskolai tanár,
 • magyar állampolgárság,
 • büntetlen előélet
 • cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • szakmai önéletrajz;
 • motivációs levél;
 • végzettséget igazoló okiratok másolata;
 • 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
 • bérigény megjelöléséről szóló melléklet;
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához;
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázattal összefüggő kezeléséhez.

A munkakör betöltésének várható időpontja:
A munkakör legkorábban 2021. augusztus 23. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. augusztus 16.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Juhász István igazgató nyújt, a 20/9434699 telefonszámon vagy az igazgato.kecskemet@deliaszc.hu e-mail címen.

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. augusztus 19. 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázati kiírás visszavonására, illetve arra, hogy az eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

Az állás publikálási időpontja: 2021. július 07.

Az állás publikálási helye:

http://deliaszc.huwww.kocsis-kecskemet.sulinet.hu

Skip to content