2021.07.26.

Álláspályázat – Agrármérnök

A Déli Agrárszakképzési Centrum pályázatot hirdet Agrármérnök oktatói munkakör betöltésére.

A munkaszerződés alapján létrejövő jogviszony időtartama: határozatlan idejű

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Déli ASzC Széchenyi Zsigmond Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium
8734 Somogyzsitfa, Ady E. u. 8.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
Az oktató alapvető feladata a tanuló, illetve a képzésben résztvevő személy szakmai oktatása, illetve szakmai képzése, a képzési és kimeneti követelményekben és a programkövetelményben meghatározott törzsanyag átadása, elsajátításának ellenőrzése, sajátos nevelési igényű tanuló, illetve képzésben résztvevő kiskorú személy esetén az egyéni fejlesztési tervben foglaltak figyelembevételével.

A munkavállaló juttatásai:
Az Szkt. értelmében a szakképző intézmény alkalmazottja a munkaszerződésben meghatározott mértékű munkabérre jogosult.

Pályázati feltételek:

 • agrármérnök végzettség,
 • magyar állampolgárság,
 • büntetlen előélet,
 • cselekvőképesség.

Előnyt jelent: 

 • mérnöktanári végzettség,
 • gazdálkodásban (növénytermesztés) szerzett szakmai tapasztalat,
 • oktatói gyakorlat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • szakmai önéletrajz,
 • motivációs levél,
 • végzettséget igazoló okiratok másolata,
 • 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 • bérigény megjelöléséről szóló melléklet,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázattal összefüggő kezeléséhez.

A munkakör betöltésének várható időpontja:
A munkakör legkorábban 2021. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. augusztus 13.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tóth Krisztina igazgató nyújt, a 0630 471 9838 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
Elektronikus úton az allaspalyazat@deliaszc.hu (másolatban az igazgato.somogyzsitfa@deliaszc.hu) email címen keresztül, egy darab egybeszerkesztett pdf formátumú fájlban.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. augusztus 23.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázati kiírás visszavonására, illetve arra, hogy az eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

Az állás publikálási időpontja: 2021. június 15.

Az állás publikálási helye: www.szechenyiszki.hu; www.deliaszc.hu; facebook.com/szechenyiszki

Skip to content