2021.06.15.

Pályázati felhívás – Igazgatói munkakörök betöltésére

A Déli Agrárszakképzési Centrum pályázatot hirdet a Déli Agrárszakképzési Centrum intézményeibe
igazgatói munkakör
betöltésére.

A munkaviszony időtartama:

2021. év július hó 2. napjától – határozatlan idő
Déli ASzC Apponyi Sándor Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium
Déli ASzC Bereczki Máté Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum, Szakképző Iskola
Déli ASzC Jánoshalmai Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium
Déli ASzC Kinizsi Pál Élelmiszeripari Technikum és Szakképző Iskola
Déli ASzC Kiskunfélegyházi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium
Déli ASzC Kocsis Pál Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Technikum és Szakképző Iskola
Déli ASzC Móricz Zsigmond Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium
Déli ASzC Sellyei Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium
Déli ASzC Széchenyi Zsigmond Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium
Déli ASzC Teleki Zsigmond Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium
Déli ASzC Ujhelyi Imre Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

2021. év augusztus hó 16. napjától – határozatlan idő
Déli ASzC Csapó Dániel Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Lásd a munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információknál

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 • A jogszabályoknak és szakmai követelményeknek megfelelően, a főigazgató irányítása mellett a szakképző intézmény szakmai vezetése, döntés minden olyan a szakképző intézmény működésével, feladatellátásával kapcsolatos ügyben, melyet jogszabály nem utal a főigazgató vagy a kancellár hatáskörébe.

Illetmény és juttatások:
A munkabér megállapítására a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság,
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet,
 • a szakképző intézményben oktatói munkakör betöltéséhez szükséges felsőfokú végzettség és technikum esetében mesterképzésben, szakképző iskola esetében legalább alapképzésben szerzett szakképzettség,
 • intézményvezetői szakképzettség, legalább egy év intézményvezetői gyakorlat vagy legalább százhúsz órás tanügyigazgatási és pedagógiai ismereteket nyújtó képzés,
 • oktatói munkakörben vagy legalább heti tíz foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során legalább hároméves szakmai gyakorlat,
 • vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalása.

A munkakör betöltéséhez szükséges kompetenciák:

 • vezetői készség,
 • kiváló szervező- és kommunikációs készség,
 • elemzőkészség,
 • terhelhetőség,
 • gyors, pontos munkavégzés.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • agrár-szakmai szervezet munkájában szerzett vezetői tapasztalat,
 • agrárgazdasági területen szerzett gyakorlati tapasztalat,
 • országos vagy regionális pályázatok és projektek kezelésében szerzett jártasság,
 • az agrárszakképzés területére vonatkozó nemzetközi kapcsolatrendszerben való közreműködés,
 • szervezetfejlesztésben, nevelési-oktatási intézmény alapításában szerzett tapasztalat,
 • felsőfokú gazdasági végzettség,
 • felhasználói szintű informatikai ismeretek.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes életutat bemutató szakmai önéletrajz, az eddigi munkahelyek, munkakörök feltüntetésével, az eddigi szakmai munka részletes ismertetésével,
 • Iskolai végzettséget, szakképzettséget és egyéb végzettséget igazoló iratok,
 • A pályázó legalább 3 éves szakmai gyakorlatát és legalább 1 éves intézményvezetői gyakorlatát  igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
 • Amennyiben a szakmai gyakorlatát óraadói megbízás ellátásával igazolja, az arról szóló igazoló dokumentum,
 • A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 128. § (3) bekezdése szerint a pályázónak a szakképző intézmény vezetésére vonatkozó programja, mely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket összhangban a szakképzési centrum programjával,
 • 90 napnál nem régebbi keltezésű hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy nem áll olyan foglalkozástól való eltiltás hatálya alatt, amely a munkaviszony létesítését nem teszi lehetővé vagy nyilatkozat arról, hogy a pályázat pozitív elbírálása esetén az erkölcsi bizonyítványt a megbízás napjáig a pályázó eredetben bemutatja,
 • Nyilatkozat, amelyben vállalja igazgatóvá történő megbízása esetén az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget,
 • Nyilatkozat, amelyben hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez.
 • Kérjük a megpályázni kívánt intézményt (a munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ résznél van feltüntetve) a pályázati anyagában feltüntetni szíveskedjék.

A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás 2021.07.02
2021.08.16-től betölthető (Szekszárd).

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. március 16.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Simonné Szerdai Zsuzsanna nyújt, a 06-70-682-4573 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
Elektronikus úton “107-2/2021 iktatószám, igazgató” tárggyal a foigazgato@deliaszc.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának rendje:
A határidőt követően megküldött, valamint a pályázati feltételeknek nem megfelelő pályázat érvénytelen, melyről a pályázó értesítést kap. Az érvényes pályázattal rendelkező pályázókat a Déli Agrárszakképzési Centrum által létrehozott Bíráló Bizottság meghallgatja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. május 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.kozigallas.gov.hu – 2021. március 1.
 • Kormányzati Portál: www.kormany.hu – 2021. március 1.
 • Oktatási és Kulturális Közlöny aktuális száma
 • szakképzési centrum honlapja
 • szakképző intézmény honlapja

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az alkalmazásról – a pályázati eljárást követően – az agrárminiszter dönt. A pályázatban csak a kiírás feltételeinek mindenben megfelelő, határidőre beérkezett dokumentumokkal rendelkező pályázó vesz részt. Hiánypótlásnak nincs helye.

A Déli Agrárszakképzési Centrum alábbi intézményeibe nyújtható be az igazgatói pályázat:

INTÉZMÉNYEKVÁROS
Déli ASzC Apponyi Sándor Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és KollégiumLengyel
Déli ASzC Bereczki Máté Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum, Szakképző IskolaBaja
Déli ASzC Csapó Dániel Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és KollégiumSzekszárd
Déli ASzC Jánoshalmai Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és KollégiumJánoshalma
Déli ASzC Kinizsi Pál Élelmiszeripari Technikum és Szakképző IskolaKaposvár
Déli ASzC Kiskunfélegyházi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum, Szakképző Iskola és KollégiumKiskunfélegyháza
Déli ASzC Kocsis Pál Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Technikum és Szakképző IskolaKecskemét
Déli ASzC Móricz Zsigmond Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és KollégiumKaposvár
Déli ASzC Sellyei Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és KollégiumSellye
Déli ASzC Széchenyi Zsigmond Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és KollégiumSomogyzsitfa
Déli ASzC Teleki Zsigmond Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és KollégiumVillány
Déli ASzC Ujhelyi Imre Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és KollégiumSzentlőrinc
Skip to content