2021.06.15.

Álláshirdetés – magyar – bármely szakos oktató

A Déli Agrárszakképzési Centrum pályázatot hirdet magyar – bármely szakos oktatói munkakör betöltésére.

A munkaszerződés alapján létrejövő munkaviszony időtartama: határozatlan idejű

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Déli ASzC Ujhelyi Imre Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium
7940 Szentlőrinc, Erzsébet u. 1.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
Az oktató alapvető feladata a tanuló, illetve a képzésben résztvevő személy szakmai oktatása, illetve szakmai képzése, a képzési és kimeneti követelményekben és a programkövetelményben meghatározott törzsanyag átadása, elsajátításának ellenőrzése, sajátos nevelési igényű tanuló, illetve képzésben résztvevő kiskorú személy esetén az egyéni fejlesztési tervben foglaltak figyelembevételével.

A munkavállaló juttatásai:
Az Szkt. értelmében a szakképző intézmény alkalmazottja a munkaszerződésben meghatározott mértékű munkabérre jogosult.

Pályázati feltételek:

 • magyar – bármely szakos középiskolai tanár,
 • magyar állampolgárság,
 • büntetlen előélet
 • cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • szakmai önéletrajz,
 • motivációs levél,
 • végzettséget igazoló okiratok másolata
 • 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • bérigény megjelöléséről szóló melléklet
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázattal összefüggő kezeléséhez

A munkakör betöltésének várható időpontja:

A munkakör legkorábban 2021. február 19. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. január 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt  Szabó Zoltán igazgató nyújt, a 73/570-107 telefonszámon vagy az ujhelyi.szentlorinc@deliaszc.hu e-mail címen.

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. február 01.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázati kiírás visszavonására, illetve arra, hogy az eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

Az állás publikálási időpontja: 2021. január 20.

Az állás publikálási helye:

http://deliaszc.hu, www.ujhelyiszki.sulinet.hu, Pedagógus állások Facebook csoport

Dunántúli Napló

Skip to content